RolnikON

Integrowana Ochrona Roślin

29/01/2017

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad Integrowanej Ochrony Roślin (IOR) przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana Ochrona Roślin jest to takie postępowanie wobec ochrony roślin, które w pierwszej kolejności promuje stosowanie metod niechemicznych, które minimalizują stwarzanie zagrożenia dla ludzi, zwierząt i innych roślin.

Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości – zajrzyj na podstronę Agrofagi w RolnikONie i zobacz, jak działa nasz system sygnalizacji.

Wspomniana wcześniej ustawa zobowiązuje użytkowników środków ochrony roślin do prowadzenia i przechowywania rejestru użycia ŚOR przez okres co najmniej 3 lat. Rejestr taki powinien zawierać przynajmniej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. System RolnikON zapewnia możliwość tworzenia, przechowywania i drukowania w celach kontroli rejestru, który spełnia wszystkie wymagania podyktowane aktami prawnymi.

Dzięki RolnikONowi i odpowiedniemu wypełnianiu historii zdarzeń na polach, zawsze będziesz mieć pewność, że spełniasz wymagania ustawowe. Już teraz, korzystając z historii zdarzeń, rejestru ŚOR oraz sygnalizacji agrofagów, możesz w prosty sposób wypełnić większość obowiązków z pomocą tylko jednego narzędzia – RolnikONa. W systemie planowane jest także wprowadzenie modułu doradztwa w stosowaniu płodozmianu i w nawożeniu pól – śledź uważnie wprowadzane zmiany.

Comments are closed here.