RolnikON

Historia pola w RolnikONie

19/01/2017

Prowadzenie historii pola, obok obsługi hodowli zwierząt, to jedna z najważniejszych funkcji systemu RolnikON. Elektroniczne wprowadzanie pól i rejestrowanie zdarzeń pozwala znacznie sprawniej zarządzać uprawą, analizować dane i ograniczać koszty. Aby móc zacząć korzystać z wprowadzonych danych, dowiedz się jak prowadzić historię pola w RolnikONie.

Prowadzenie karty pola pozwala między innymi na:

  • przechowywanie historycznych danych na temat prowadzonych prac polowych,
  • porównywanie wydajności różnych technik i środków chemicznych,
  • analizę kosztów produkcji rolnej w przeliczeniu na hektar oraz dla całego zasiewu,
  • prowadzenie archiwum pól,
  • automatyczne wypełnianie rejestru użycia środków ochrony roślin,
  • automatyczne wypełnianie rejestru działań agrotechnicznych w programach rolnośrodowiskowych,
  • lepszą organizację pracy w gospodarstwie,
  • łatwiejsze stosowanie płodozmianu i zarządzanie zasiewami.

Na poniższym instruktażu zobacz jak proste jest prowadzenie historii pola:

Comments are closed here.