RolnikON

Przemieszczenia zbiorowe bydła

07/04/2017

RolnikON, oprócz ogólnodostępnych funkcji, posiada pewną bazę specjalistycznych możliwości, które przydadzą się szczególnie większym gospodarstwom. Jedną z nich jest funkcja zbiorowego przemieszczania bydła, która znacznie skraca ilość czasu potrzebną na wypełnianie dokumentów przemieszczenia i KRB.

Jeśli posiadasz duże stado bydła, na pewno często zdarza Ci się przemieszczać je w większych ilościach, na przykład po 10, czy 20 sztuk lub więcej jednorazowo. Ręczne wypełnianie dokumentów przemieszczenia i odpowiednich wpisów w księdze rejestracji bydła byłoby prawdziwą udręką. W takich przypadkach nawet standardowe wypełnianie przemieszczeń pojedynczo w RolnikONie, choć sprawniejsze i szybsze niż w papierze, to nadal może zająć sporo czasu.

W tej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja przemieszczania zbiorowego. Jest ona dostępna dla użytkowników w planie BIZNES, jako jedna z bardziej zaawansowanych.

Jak skorzystać ze zbiorowego przemieszczenia bydła?

Zacznij od standardowego wyboru rodzaju ubycia jednej sztuki bydła. Menu ubycia i usuwania znajdziesz na końcu wersu dotyczącego każdej sztuki bydła w stadzie:

Po kliknięciu Ubycie/usuwanie standardowo wybierz rodzaj ubycia, który jest adekwatny do sytuacji, jaką planujesz zgłosić:

W kolejnym kroku wypełnij wymagane dane przemieszczenia: typ zdarzenia, numer stada docelowego, dane nowego właściciela oraz datę zdarzenia. Zauważ, że pod numerem sztuki bydła, które wybrałeś z tabeli znalazł się przycisk „Dodaj inne sztuki” pokazany na screenie niżej. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie dla użytkowników w planie BIZNES. Po kliknięciu w niego możesz dodać kolejne numery sztuk bydła przemieszczanych z tymi samymi danymi. Wszystkie numery wylądują dzięki temu na formularzu przemieszczenia zbiorowego.

Po zatwierdzeniu wykonania operacji wygeneruje się druk przemieszczenia, a w tle dokonane zostaną odpowiednie zmiany we wpisach w księdze rejestracji bydła. Cały proces generowania zgłoszeń i zmian w KRB może potrwać nawet mniej niż minutę.

Potrzebujesz funkcji zbiorowego przemieszczania bydła w RolnikONie? Skontaktuj się z nami w sprawie przejścia na plan BIZNES.

Comments are closed here.