RolnikON

Agrotechnika

Stosowanie n. naturalnych

12/04/2017

Przy stosowaniu nawozów naturalnych należy pamiętać o pewnych wytycznych aby ograniczyć do minimum negatywny wpływ na środowisko. Bardzo duży wpływ ma termin i dawki ich stosowania.

Dawki

Nawozy naturalne stosuje się przede wszystkim pod rośliny o długim okresie wegetacji, które w najlepiej wykorzystują składniki pokarmowe w nich zawarte. Przed zastosowaniem nawozów należy określić zawartość azotu działającego, który można wyliczyć za pomocą prostego wzoru:

Azot działający= azot całkowity x równoważnik nawozowy

Rodzaj nawozu Równoważnik dla terminu stosowania nawozów
      jesienny       wiosenny
Obornik 0,30 0,30
Gnojowica 0,50 0,60
Gnojówka 0,50 0,80

Zgodnie z Dyrektywą Azotanową, należy pamiętać, aby roczna dawka nawozu naturalnego, a dokładniej azotu całkowitego, z niego pochodzącego, nie przekraczała 170 kg/ha użytków rolnych. Jeżeli, dawka azotu całkowitego zawartego w całym nawozie składowanym w gospodarstwie przekracza zapotrzebowanie, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej przewiduje dwa rozwiązania: albo zmniejszenie inwentarza albo zawarcie z sąsiadem umowy o odbiorze nadwyżki.

Roczna dawka nawozów:

Gnojowica do 45 m³/ha.
Obornik do 40 t/ha

Termin stosowania

Nawozy naturalne zarówno w formie płynnej jak i stałej można stosować tylko w wyznaczonym terminie, czyli od 1 marca do 30 listopada (z pewnymi wyjątkami).

W przypadku gnojowicy i gnojówki, zalecane jest stosowanie ich na nie obsianą glebę. Dopuszcza się jednak stosowanie ich pogłównie, ale z wyjątkiem roślin, które są przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi oraz w krótkim okresie przed podaniem ich zwierząt.

Optymalny termin stosowania obornika przypada na wiosnę, ale akceptuje się także zastosowanie jesienne, pod warunkiem jest natychmiastowego przyorania. Niedopuszczalne jest stosowanie w takich terminach jak okres późnego lata lub wczesnej jesieni, ze względu na duże straty azotu w formie gazowej (amoniak) oraz prawdopodobieństwo przedostania się azotanów do wód gruntowych. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej przewiduje także stosowanie obornika na rośliny pogłównie, ale tylko na trwałe użytki zielone albo wieloletnie uprawy polowe.

Należy pamiętać aby nawozy naturalne przykryć lub wymieszać z glebą najpóźniej do dnia następnego od zastosowania. Nawozy płynne najlepiej rozprowadzić bezpośrednio do gleby za pomocą wężów rozlewowych, a na użytkach zielonych za pomocą płytek rozbryzgowych.

Ważne jest aby nawozów naturalnych nie stosować w odległości mniejszej niż 20 m od stref ochronnych źródeł, ujęć wody, cieków wodnych, kąpielisk, brzegów zbiorników oraz obszarów pasa nabrzeżnego. Nawozy płynne mogą być stosowane tylko, gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 120 cm.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Comments are closed here.