RolnikON

Park maszyn w RolnikONie

21/02/2017

W RolnikONie czas na zmiany. Od kilku tygodni intensywnie pracujemy nad odświeżeniem wyglądu systemu RolnikON tak, aby zapewnić Wam przyjemne i intuicyjne korzystanie z programu.

Mamy przyjemność zaprezentować pierwsze efekty naszej pracy – nowy Park maszyn. Znajdziecie go tam, gdzie zawsze – w menu głównym panelu użytkownika, w dziale Gospodarstwo. Oczywiście wszystkie dodane maszyny znajdują się na swoim miejscu.

Jak korzystać z Parku maszyn w RolnikONie?

Pierwszym i najważniejszym krokiem w korzystaniu z Parku maszyn jest dodanie posiadanego sprzętu. W tym celu należy przejść do działu Gospodarstwo -> Park maszyn i kliknąć przycisk „Dodaj maszynę”, który znajduje się w górnym, prawym rogu modułu. Otworzy się formularz dodawania nowej maszyny.

Najpierw wybieramy tym maszyny, którą chcemy dodać. Kolejne pola do wprowadzenia danych pojawią się automatycznie po dokonaniu wyboru. W trakcie wprowadzania danych pamiętaj, aby nie wychodzić ze strony, na której jesteś (nie zamykać jej), ponieważ wprowadzone zmiany mogą zostać utracone. Po wybraniu typu system umożliwi wprowadzenie kolejnych informacji. Nie wszystko jest tutaj wymagane – najważniejsza jest nazwa maszyny, po której będziesz mógł ją identyfikować w swoim Parku maszyn. Wszystkie pozostałe informacje są opcjonalne, ale znacząco ułatwiają zarządzanie parkiem maszyn w przyszłości.

Po wprowadzeniu nazwy otworzy się kolejny element dodawania maszyny, czyli możliwość wyboru jej ikony lub wgrania zdjęcia. To działanie również jest opcjonalne, jednak w przypadku posiadania kilku maszyn łatwiej jest je identyfikować na liście po wybranej ikonie lub wgranym zdjęciu. Ikonę wybierasz z dostępnego zbioru, a pod nim możesz wybrać jej kolor. Jeśli jednak chcesz wgrać własne zdjęcie, to możesz to zrobić przełączając suwak z „Chcę wybrać ikonę” na „Chcę wgrać zdjęcie”. Pamiętaj, że wgrywany plik graficzny nie może mieć więcej niż 2MB.

Jeśli w systemie RolnikON posiadasz konto w planie BIZNES, to na samym dole formularza dodawania maszyny znajdziesz dodatkowe opcje związane z ustawianiem przypomnień związanych z maszyną. Tę część formularza możesz rozwinąć klikając w belkę „Powiadomienia dotyczące maszyny”. Nowe powiadomienie dodasz po kliknięciu w przycisk „Nowe powiadomienie”. W tym miejscu możesz dodać przypomnienia o przeglądzie, upływie terminu ubezpieczenia oraz dowolne inne.

Po wprowadzeniu danych maszyny kliknij „Zapisz”, aby wprowadzić maszynę do systemu.

Co oznacza przycisk „Zapamiętaj szkic”?

W trakcie dodawania maszyny możesz kliknąć „Zapamiętaj szkic” na samym dole formularza. Ta funkcja pozwala na tymczasowe zapamiętanie informacji wprowadzonych powyżej i przejście do innych modułów systemu. Maszyna nie zostanie dodana do listy, ale w każdej chwili będziesz mógł wrócić do jej dodawania klikając „Dodaj maszynę” w Parku maszyn. Zostaniesz wtedy zapytany, czy chcesz wrócić do edycji szkicu, czy zacząć dodawanie od nowa. Wczytanie pustego, nowego formularza usunie zapisany wcześniej szkic.

Dodałem maszynę, co dalej? Co mogę z nią robić?

Dodane maszyny można przede wszystkim wykorzystywać w trakcie rejestrowania zdarzeń na polach. W module upraw, w trakcie rejestrowania prac polowych, możesz wybrać użyte maszyny i przypisać im zużycie paliwa w trakcie zadań oraz dodatkowe informacje. Tak wprowadzone dane pojawią się w szczegółach maszyny (czyli w karcie po kliknięciu na ikonkę lub nazwę maszyny na liście).

Możesz również dodawać zdarzenia serwisowe – czyli takie, które nie były związane bezpośrednio z pracą na polu. Może to być przewiezienie zebranych produktów, zwierząt, lub inne działania w gospodarstwie. W planie BIZNES w każdej chwili możesz również zarządzać dodanymi powiadomieniami oraz tworzyć nowe.

Wszystkie informacje na temat maszyny możesz pobrać w wersji do druku.

Korzystając z Parku maszyn możesz sprawnie zarządzać sprzętem w swoim gospodarstwie. W każdej chwili i z każdego miejsca masz pełen dostęp do informacji na temat ich zużycia i kosztów ich wykorzystania. Możesz również drukować kartę maszyny, która jest niezwykle przydatna na przykład w momencie sprzedaży – dostarcza wszystkich podstawowych informacji o sprzęcie.

Comments are closed here.