RolnikON

Agrotechnika

Konserwacja maszyn rolniczych

21/12/2016

W przypadku maszyn rolniczych, podobnie jak w przypadku większości urządzeń działa prosta zasada: jak dbasz, tak masz. Dlatego też maszyny należy nie tylko prawidłowo użytkować, ale też odpowiednio konserwować i przygotowywać do pozasezonowego odpoczynku.

Nowoczesne rolnictwo wiąże się z używaniem szeregu maszyn i urządzeń rolniczych, które ułatwiają prace w polu, a jednocześnie przyczyniają się do zwiększenia struktury gleby, wyższych plonów czy bardziej wydajnej pracy. W sezonie uprawowym maszyny rolnicze są intensywnie eksploatowane, dlatego konieczna jest ich konserwacja, aby były wydajne, efektywne i pracowały bezawaryjnie. Każda maszyna użytkowana jest stosunkowo krótko, gdyż wykonywane z jej pomocą prace polowe trwają zazwyczaj kilka lub kilkanaście dni, w zależności od powierzchni uprawianego areału. Oznacza to, że przez większą część roku nie pracują. Trzeba jednak pamiętać, że również w czasie przechowywania są one narażone na uszkodzenia, korozje czy awarie. Im lepiej przygotujemy je do odpoczynku i zadbamy o konserwację, tym mniej będzie z nimi problemów podczas kolejnego użytkowania.

Maszyny rolnicze powinny być poddawane czyszczeniu i konserwacji nie tylko przed okresem, w którym nie będą użytkowane, ale również po każdym zakończeniu pracy. Trzeba usunąć wszystkie zanieczyszczenia, resztki ziemi, pozostałości po środkach ochrony roślin czy nawozach. Natomiast przygotowanie maszyny do dłuższej przerwy w pracy zawsze powinno odbyć się jak najszybciej po zakończeniu prac polowych. W przeciwnym razie w kolejnym sezonie maszyna zanim będzie gotowa do pracy, będzie wymagała większych nakładów pracy i środków finansowych.

Przed właściwą konserwacją maszyny rolnicze należy umyć, najlepiej przy użyciu zwykłej ciepłej wody. W tym celu bardzo dobrze sprawdzają się myjki wysokociśnieniowe. Natomiast do mycia drobnych lub delikatnych elementów mycie należy przeprowadzić przy użyciu pędzla. Kolejnym etapem konserwacji maszyn rolniczych jest uzupełnienie powłok malarskich, które zostały uszkodzone podczas prac polowych. Są to newralgiczne miejsca, które – jeśli nie zostaną zabezpieczone – są wyjątkowo narażone na korozję.

Po myciu i malowaniu wszystkie elementy trące w maszynie powinny zostać nasmarowane,  wówczas, nawet jeżeli regularnie były smarowane podczas prac w polu. Konserwację należy przeprowadzać za pomocą nowych smarów oraz olejów. Używanie zużytych produktów może przyspieszać bowiem procesy korozyjne.

Comments are closed here.