RolnikON

aktualności

Punkty w Modernizacji w 2018

13/02/2018

W związku z ogłoszeniem w dniu 18.01.2018 r. naboru wniosków na Modernizację Gospodarstw Rolnych warto zapoznać się z najnowszymi zasadami przyznawania punktów oraz katalogiem kosztów kwalifikowanych.

Nabór będzie trwał między 19 lutego a 20 marca 2018 r. i będzie dotyczył projektów z tzw. „obszaru D” tj. prowadzących do:

 • racjonalizacja technologii produkcji,
 • wprowadzenia innowacji,
 • zmiany profilu produkcji,
 • zwiększenia skali produkcji,
 • poprawy jakości produkcji lub
 • zwiększenia wartości dodanej produktu.

Modernizacja Gospodarstw Rolnych cieszy się dużym zainteresowaniem rolników, a w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono na nią największą pulę środków, bo aż 2,5 mld euro.

Kryteria przyznawania punktów opisuje §16 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie „Modernizacji Gospodarstw Rolnych”. Należy pamiętać o tym, że o przyznaniu pomocy decyduje ilość zdobytych punktów. Aby projekt kwalifikował się do wsparcia w „obszarze D” musi uzyskać minimum 1,5 punktu. Jeżeli budżet projektów, które osiągnęły taką ilość punktów przewyższa środki na dany nabór, o przyznaniu wsparcia decyduje ilość zdobytych punktów, to znaczy że zasada jest prosta, im więcej punktów zdobędziesz tym lepiej, a przeważyć mogą nawet ułamki punktu! Szczególnie jeśli pamiętamy ile wniosków z „obszaru D” nie otrzymało wsparcia z naboru na wiosnę 2016 r.

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy. Z kolei gdy zarówno liczba punktów, jak i wnioskowana kwota jest identyczna decyduje wiek wnioskodawcy.

Przejdźmy jednak do najważniejszego, a więc informacji za co można dostać punkty:

 1. Budowa lub modernizacja budynków inwentarskich lub magazynu paszowego:
 • wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego – 3 punkty
 • koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji – 5 punktów
 1. Operacja związana ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku – 1 punkt
 2. Operacja związana ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie – 1 punkt
 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w (punkty mogą być łączone, a więc można zdobyć maksymalnie 6 punktów):
 • unijnym lub krajowym systemie jakości – 2 punkty
 • w systemie rolnictwa ekologicznego – 4 punkty
 1. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat – 3 punkty
 2. Jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu – maksymalnie 5 punktów
 3. W zależności od województwa, w jakim realizowana jest inwestycja, oraz za określone rodzaje operacji – od 1 do 4 punktów według listy województw ujętej w 16, pkt 5, ppkt 7 rozporządzenia.

 

Jak więc widać, chcąc uzyskać dofinansowanie, należy mądrze planować swój biznesplan. Na szczęście Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest świadome jak istotne są systemy do zarządzania gospodarstwem rolnym takie jak RolnikON. Stąd też, za wdrożenie w swoim gospodarstwie naszego systemu RolnikON możecie dostać dodatkowe punkty w ramach Modernizacji Gospodarstw Rolnych. Inwestycja typu „Komputer wraz z programem lub program – do zarządzania gospodarstwem lub stadem” została wprost wymieniona na pozycji 67 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” jako inwestycja służąca ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu. Jest to również jedna z wyżej punktowanych inwestycji, bo przysługuje za nią aż 14 punktów bezwzględnej oceny inwestycji.

Pamiętajcie o tym, że dla beneficjentów programów Młody Rolnik oraz Modernizacja Gospodarstw Rolnych przygotowaliśmy specjalną ofertę na zakup laptopa wraz z systemem RolnikON. Uzyskaliśmy opinię Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o tym, że wdrożenie RolnikON prowadzi do innowacji organizacyjnej oraz procesowej. Opinię znajdziecie pod tym linkiem.

Wszystkie szczegóły dotyczące naszej oferty znajdziecie przechodząc na główną stronę RolnikONa. Natomiast w tym miejscu możecie zapoznać się ze szczegółami tego, jak wygląda proces zakupu licencji.

Comments are closed here.