RolnikON

Dobrostan: obory

11/02/2018

Dobrostan to nic innego jak stan zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego zwierzęcia, osiągany w warunkach pełnej harmonii w jego środowisku. Jak najlepszy przygotować oborę dla krów mlecznych, by było im jak najlepiej?

W krajach należących do Unii Europejskiej obowiązują pewne normy określające dokładne warunki chowu zwierząt, które obejmują takie zagadnienia jak dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo pracy czy ochronę środowiska (przed szkodliwymi substancjami płynnymi i gazowymi, hałasem itp.) Przepisy zawarte w regulacjach prawnych, określają  wiele wytycznych dotyczące m.in. pomieszczeń do chowu zwierząt w tym: wymiary stanowisk, oświetlenie, mikroklimat, dostęp do wody i paszy.

Obora uwięziowa

Najczęściej spotykany typem chowu zwierząt w Polsce jest typ uwięziowy – szczególnie tam gdzie występują małe stada. W tym przypadku bardzo ważne jest aby spełniać podstawowe wymagania dobrostanu pod względem wymiaru stanowisk. Niedostosowany wymiar (za wąskie itp.) wpływa na pogorszenie kondycji zwierzęcia, co jest niedopuszczalne chociażby ze względów zootechnicznych. Odpowiednie wymiary powinny umożliwiać krowom ruch w przód i w tył podczas wstawania czy kładzenia się.

Wyróżnia się następujące rodzaje stanowisk:

Stanowska krótkie. Najczęściej stosowane są w oborach bezściółkowych. Długość powinna być taka, aby kończyny tylnie krowy znajdowały się 10 cm od krawędzi

Stanowiska długie. Zalecane są jako zabiegowe albo porodowe.

Aby zapewnić dobrostan krów, należy spełnić następujący wymóg dotyczący wymiarów stanowiska: długość: 1,75 m, a szerokość 1,20 m. Dodatkowo, podłoga powinna mieć 2% spadku ku tyłowi. W przypadku długości przegrody bocznej, powinna ona wynosić około 90 cm.

Obora wolnostanowiskowa

System, który zbliżony jest do naturalnego, dzięki czemu, bydło, czuję się tam bardzo dobrze, co także wpływa na wydajność. U takich krów, rzadziej odnotowuje się choroby wymion, kończyn. Sam proces dojenia obydwa się w hali udojowej, co wpływa także na lepsze jej w czystości .

Wyróżnia się kilka typów obór wolnostanowiskowych:

  • Z wydzieloną częścią do jedzenia i leżenia.
  • Z boksami, które spełniają funkcję żywienia i jednocześnie legowisk.
  • Z wydzieloną częścią do żywienia, z głęboką ściółką a także ze zbiorową częścią legowiskową.

Należy pamiętać, aby zapewnić krowom, kładzenie się i wstawanie w naturalny dla niech sposób, oraz zapewnić odpowiednią liczę stanowisk, adekwatną do liczebności stada.

Comments are closed here.