RolnikON

aktualności

Dotacje dla małych gospodarstw

06/02/2020

Podobnie jak rok temu, także w tym roku, wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 złożyć będzie można wyłącznie za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Wnioski te przyjmowane będą przez ARiMR w dniach 15 lutego – 14 marca 2019.

Jednocześnie rolnicy, którzy w 2018 roku zadeklarowali powierzchnię gruntów rolnych mniejszą niż 10 ha, będą mogli złożyć oświadczenie.

Wato wiedzieć, że możliwość złożenia oświadczenia będą mieć wyłącznie ci rolnicy, którzy w 2018 roku ubiegali się o:

  • „jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020)”,

Rolnik, który zdecyduje się złożyć takie oświadczenie, będzie musiał potwierdzić braku zmian dotyczących przedmiotów wnioskowania odniesieniu do roku 2018 i 2019.

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów składanych do ARiMR, także w przypadku oświadczenia o dopłaty, rolnicy mogą składać wymaganą dokumentację osobiście, poprzez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Comments are closed here.