RolnikON

aktualności

DJP bydła a zwrot podatku akcyzowego

03/12/2019

1 stycznia 2019 wejdzie w życie ustawa nowelizująca obowiązujące dotychczas przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego dla produkcji rolnej.

Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo m. in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wniosek taki można złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby uzyskać niezbędny na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego załącznik, należy wystąpić do o kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Comments are closed here.