RolnikON

aktualności

Oświadczenie do 14 marca!

12/03/2018

Od 15.02 do 14.03.2018 br. rolnicy mogą składać w swoich biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017” 

Kto powinien złożyć oświadczenie?

Oświadczenie te może złożyć tylko rolnik, który spełnia następujące warunki:

  1. we wniosku o płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię GO mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
    1. wypłatę pomocy na zalesienie (PROW 2007-2013);
    2. Premię pielęgnacyjną i zalesieniową (PROW 2014-2020);
    3. jednolitą płatność obszarową za zazielenienie, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność dodatkową, płatność do kóz/owiec czy płatność niezwiązaną do tytoniu;
    4. płatność do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW) PROW 2014-2020);
  2. potwierdza brak zmian w odniesieniu do składanego 2017 roku wniosku o przyznanie płatności i chce się ubiegać w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym;

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. 

Więcej informacji i wniosek do poprania dostępny na stronie  -> ARiMR <-

Comments are closed here.