RolnikON

Agrotechnika

Handel częściami w niedzielę

29/03/2018

W marcu po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z 2 niedzielami z zakazem handlu. Zazwyczaj przepis ten nie będzie wpływał na rolników inaczej niż na jakichkolwiek innych mieszkańców naszego kraju. A co w okresie żniw, kiedy zapotrzebowanie na części do maszyn rolniczych może być takie samo niezależnie od dnia w tygodniu?

Mamy za sobą już 2 niedziele niehandlowe. Polacy różnie przyjęli nowe przepisy, ale zazwyczaj jednakowo odczuwają ich rezultaty – brakiem możliwości dokonania zakupów w przynajmniej 2 niedziele w miesiącu. Kiedy jednak pomyślimy o rolnikach, to łatwo jest znaleźć okres, w którym zakaz ten mógłby być bardziej uciążliwy niż kiedykolwiek. Mowa tu o czasie żniw.

W tym okresie, z uwagi na prace rolnicze z intensywnym wykorzystaniem sprzętu takiego jak kombajny i ciągniki, znaczna część sklepów z częściami do maszyn rolniczych była otwarta 7 dni w tygodniu – więc również w niedzielę oraz w święta.

Mamy tu jednak tylko dobre informacje. Wprowadzona ustawa przewiduje szereg odstępstw od zakazu niedzielnego handlu. Zakaz nie będzie obowiązywał na przykład w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych. Natomiast dla wcześniej opisywanej sytuacji, czyli zwiększonego zapotrzebowania na części do maszyn w okresie żniw, przewidziano specjalne wyłączenie czasowe.  Art. 6 punkt 1, podpunkt 24 nowej ustawy mówi, że zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn.

Oznacza to, że rolnicy tym razem nie zostali pozostawieni sami sobie i nie powinni się znaleźć w sytuacji z zepsutym kombajnem w trakcie pracy w niedzielę, bez możliwości zakupu wymaganych części.

Comments are closed here.