RolnikON

aktualności

Mniej leków na wsiach

20/01/2017

2 stycznia bieżącego roku Minister Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie kryteriów klasyfikacji leków i innych produktów leczniczych, które są dopuszczone do obrotu w placówkach nie będących aptekami. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała Ministrowi Zdrowia pismo, w którym kategorycznie sprzeciwia się wprowadzeniu rozporządzenia w takim brzmieniu.

Dlaczego temat ten interesuje Izby Rolnicze. Otóż proponowana zmiana rozporządzenia wprowadza znaczne ograniczenia w dostępie do podstawowych leków i produktów leczniczych na tych obszarach kraju, na których nie ma aptek. Dotyczy to w znacznym stopniu 15 milionów mieszkańców polskich wsi i najmniejszych miejscowości, w których nieopłacalne jest prowadzenie apteki. Obecnie podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe czy też leki na zgagę można zakupić praktycznie w każdym sklepie, jednak sytuacja ta ma ulec zmianie.

Zgodnie z propozycją rozporządzenia ograniczona zostanie lista substancji aktywnych, które mogą znajdować się w składzie leków dostępnych poza aptekami do zaledwie 18 pozycji. Nie będzie na niej na przykład składników ograniczających zgagę. Większość pozostałych leków również będzie musiała występować w zmienionej formie – propozycja ogranicza między innymi dopuszczalną dawkę kwasu acetylosalicylowego z 500 mg do 300 mg, choć zdaniem ekspertów dawka działająca przeciwbólowo i przeciwgorączkowo to 500 mg. Projekt zakłada również ograniczenie wielkości opakowań, co może bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie kosztu zakupów tych leków, które pozostaną dostępne.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w przesłanym piśmie proponuje rozszerzenie listy proponowanej w projekcie, co jednak nadal będzie oznaczało, że leków w sklepach będzie nieco mniej niż obecnie. Takie podejście zapewnia jednak kompromis pomiędzy zapewnieniem dostępu mieszkańcom małych miejscowości do leków, a chęcią ograniczania ich spożycia przez społeczeństwo.

Pełna treść komunikatu KRIR dostępna jest tutaj.

Comments are closed here.