RolnikON

Agrotechnika

Głęboszowanie

16/01/2017

Nowoczesne maszyny i technologie rolnicze z pewnością poprawiają warunki pracy na polu, jednak nie pozostają obojętne dla struktury gleby. Przemieszczające się po polu ciągniki czy ciężkie maszyny rolnicze powodują nadmierne ugniatanie gleby i zaburzenia jej struktury. Aby przywrócić jej optymalne warunki, warto wykonać zabieg głęboszowania.

Głęboszowanie jest wskazane na glebach z zaburzoną strukturą oraz na tych polach, gdzie tworzą się zastoiny wody, szczególnie wczesną wiosną po roztopach oraz po intensywnych opadach deszczu. Woda w rolnictwie ma bowiem kolosalne znaczenie, pod warunkiem, że jest prawidłowo wykorzystywana przez korzenie roślin. Głębosz nie tylko spulchnia glebę, ale też pozwala zwiększyć jej zdolności do pochłaniania wody. Reguluje w ten sposób warunki wodno-powietrzne w glebie, poprawia jej strukturę i umożliwia optymalne pobieranie zarówno wody, jak i substancji odżywczych przez korzenie roślin uprawnych.

Na czym polega zabieg głęboszowania? Jest to przeciąganie w glebie głęboko zanurzonych dłut (na głębokości około 40-60 cm), dzięki czemu gleba jest spulchniana, rozkruszane są jej zbite warstwy oraz przerwane warstwy nieprzepuszczalne. Aby zabieg był skuteczny, po głęboszowaniu nie należy przez pewien czas przeprowadzać na polu żadnych innych zabiegów. Efektem głęboszowania jest nie tylko poprawa struktury gleby, ale też lepiej rozrastające się korzenie, które w perspektywie długoterminowej przyczyniają się do zwiększenia ilości i jakości plonów z roślin uprawianych na polu poddanym głęboszowaniu. Głęboszowanie jest szczególnie polecane w przypadku upraw roślin głęboko korzeniących się – buraków cukrowych, warzyw czy ziemniaków. W przypadku uprawy zbóż zabieg ma nieco mniejsze znaczenie.

Częstotliwość przeprowadzania głęboszowania na polu jest w dużym stopniu uzależniona od rodzaju gleby. Na lekkich, przepuszczalnych glebach zabieg należy wykonywać co 3-4 lata, natomiast na glebach ciężkich jest on wskazany raz na 4-5 lat.

Comments are closed here.