RolnikON

aktualności

Wsparcie UE dla grup producenckich

04/12/2018

Jak podaje w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dnia 14 listopada Komisja Europejska przyjęła  „Roczny program prac na 2019” zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Uznane przez państwa członkowskie UE: organizacje branżowe lub międzybranżowe, które prowadzą działania reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów mogą pozyskać w 2019 roku znaczące środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

W planie rocznym na 2019 rok, Komisja Europejska zakłada dla wszystkich państw członkowskich, współfinansowanie programów w wysokości aż 191,6 mln euro. Zaproszenie do składania wniosków w ramach tego działania Komisja Europejska ogłosi w styczniu przyszłego roku.

Komisja Europejska przeznacza na programy proste kwotę 100 mln Euro, w tym:

  • 20 mln Euro na programy informacyjne i promocyjne skierowane na rynek wewnętrzny (w tym 12 mln Euro na systemy jakości, 8 mln Euro na programy podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej),
  • 75 mln Euro na programy informacyjne i promocyjne skierowane na rynek krajów trzecich (tj. Chiny i inne wybrane kraje Azji, Kanada, USA, Meksyk i Kolumbia, kraje należące do innych regionów), a także 2,5 mln Euro na sektor oliwy z oliwek,
  • 5 mln Euro na programy informacyjne i promocyjne wdrażane w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego poważnego zakłócenia rynku.

Komisja Europejska przeznacza na programy, w których uczestniczy wiele państw kwotę 91,6 mln Euro, w tym:

  • 43,3 mln Euro na programy na rynku wewnętrznym (w tym 32,8 mln Euro na programy podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej, 8 mln Euro na programy promujące spożycie owoców i warzyw, 2,5 mln Euro na promocję zrównoważonej produkcji ryżu),
  • 43,3 mln Euro na programy przeznaczone na rynek krajów trzecich
    (w tym 38,3 mln Euro na programy promujące spożycie unijnych produktów i 5 mln Euro na programy dotyczące wołowiny i/lub cielęciny),
  • 5 mln Euro na programy informacyjne i promocyjne wdrażane w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego poważnego zakłócenia rynku.

Będziemy na bieżąco aktualizować tę informację.

Źródło : https://www.gov.pl/web/rolnictwo/1916-mln-eur-na-promocje-produktow-rolnych

Comments are closed here.