RolnikON

Agrotechnika

Rodzaje bron

29/01/2017

Bronowanie to jeden z elementów uprawy roli, który ma wiele zadań i przynosi wiele korzyści. Rodzajów bron jest sporo, ich wybór zależy od indywidualnych potrzeb w konkretnym gospodarstwie.

Bronowanie wykonuje się w celu wyrównania gleby po orce, a także polepszenia struktury gleby przed dokonaniem kolejnych zasiewów. Ale to niejedyne korzyści bronowania. Brony są stosowane także jako elementy do walki z chwastami – niszczą chwasty oraz zadarnienia, świetnie sprawdzają się w rolnictwie ekologicznym. Rolnicy, którzy na swoich polach nie stosują chemicznych środków ochrony roślin bardzo chętnie sięgają po brony typu chwastownik, które nie tylko polepszają strukturę gleby, ale tez rozrywają korzenie i rozłogi chwastów, uniemożliwiając im dalszy rozwój.

Brony bardzo dobrze sprawdzają się także podczas bezorkowej uprawy gleby, dzięki czemu poprawiają jej strukturę, spulchniają ją, ale nie odwracają gleby, dzięki czemu nie zaburzają równowagi wodno-powietrznej. Co więcej, bronowanie świetnie sprawdza się także jako przyspieszenie wymieszania rozsianych wcześniej nawozów z glebą. Natomiast maszyny do bronowania wyjeżdżające w pola po siewie skutecznie przykrywają nasiona, dzięki czemu są one chronione przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i mają szansę na szybkie wykiełkowanie.

W zależności od tego, jak zbudowane są zespoły robocze, brony talerzowe można podzielić na talerzowe, zębowe oraz zębowo-obrotowe.

Brony talerzowe – ich zadaniem jest wstępne doprawienie roli po zaoraniu. Tną też darń po orce łąk czy po roślinach motylkowych, dobrze sprawdzają się też do podorywek. W bronach talerzowych elementami roboczymi są gładkie lub zębate talerze.

Brony zębowe – są prostymi maszynami, które służą przede wszystkim w celu płytkiego spulchniania górnej warstwy gleby. Niszczą też chwasty, wyrównują powierzchnię pola oraz przykrywają nasiona po siewie. Broną zębową można też przejechać pole po zbyt gęstym siewie, gdy rośliny uprawne nie mają wystarczająco dużo miejsca do prawidłowego rozwoju.

Brony zębowo-obrotowe – ich zadaniem  jest przede wszystkim spulchnianie gleb bardzo ciężkich. Są wyposażone w proste zęby lub noże, które wykonują ruch obrotowy. Rozdrabniają ciężkie bryły gleby, spulchniają ją i zwiększają jej przepuszczalność.

 

Comments are closed here.