RolnikON

aktualności

Innowacyjne metody produkcji roślinnej

02/02/2019

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Operacja pod nazwą „Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie wielkopolskim” mająca na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji roślinnej wśród 50
uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji roślinnej oraz stymulowanie do takiej współpracy. Celami szczegółowymi operacji jest: promowanie i rozwój produkcji roślinnej na obszarze realizacji poprzez wielopodmiotową współpracę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tej produkcji, poznanie innowacyjnych i nowych technologii produkcji roślinnej oraz roli nauki w transferze wiedzy i innowacji w tym zakresie, przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w produkcji roślinnej.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

 

Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie wielkopolskim

24-25 września 2018 r., Stare Miasto

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I

8:30 – 9:15 rejestracja uczestników

9:15 – 9:30 otwarcie konferencji i przedstawienie programu

9:30 – 11:00 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)

11:00 – 12:30 Innowacyjne metody produkcji roślinnych (wykład II)

12:30 – 13:30 obiad

13:30 – 15:00 Innowacyjne metody przechowalnictwa (wykład III)

15:00 – 16:30 Innowacyjne metody zarządzania produkcją (wykład IV)

16:30 – 17:30 dyskusja

18:00 kolacja

Dzień II

7:00 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:30 Działanie Współpraca (wykład V)

10:30 – 12:00 Przykłady grup operacyjnych działających w produkcji roślinnej (wykład VI)

12:00 – 13:00 dyskusja

13:00 – obiad

 

W przypadku chęci uczestnictwa w konferencjach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej oraz przesłać go na adres: kontakt@rolnikon.pl.

 

Comments are closed here.