RolnikON

aktualności

„Współpraca” – PROW 2014-2020

03/05/2019

Jak podaje, w komunikacie, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego programem PROW na lata 2014-2020 uległ wydłużeniu.

W komunikacie Prezesa ARiMR z 3 października br. nieprzekraczalną datą na składanie wniosków o wspomnianą wyżej pomoc był 17 grudnia. Termin uległ jednak wydłużeniu, a odpowiednią dokumentację można składać w biurach powiatowych Agencji do dnia 14 stycznia włącznie.

ARiMR w komunikacie przypomina, iż wszystkie formularze dostępne są za pośrednictwem strony internetowej Agencji. Wszelkich informacji na temat działania „Współpraca”, jak i innych działań w ramach PROW na lata 2014-2020 udziela Centrala ARiMR. Można skorzystać również z dedykowanej, bezpłatnej infolinii pod numerem telefonu 800 38 00 84.

Żródło: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/komunikat-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-2.html

Comments are closed here.