RolnikON

aktualności

Nowe dofinansowanie – PROW

02/01/2019

Według ogłoszenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w dniach 31 stycznia – 1 marca 2019 można ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Warto wiedzieć, iż jest to pomoc przyznawana w ramach refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zrealizowanie założonej inwestycji.

Jak podaje ARiMR: „ Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju planowanej do realizacji operacji i wynosi:

  • 500 tys. zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej;
  • 100 tys. zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.”

Należy wiedzieć również, że w przypadku składania wniosków dotyczących tego dofinansowania, wprowadzone zostały udogodnienia, które mają na celu ułatwienie dostępu do oferowanej przez Agencję pomocy. Polegają one na umożliwieniu składania decyzji oraz pozwoleń dotyczących inwestycji na etapie jej rozliczania., a nie w chwili składania wniosku o pomoc.

Należy pamiętać o fakcie, iż do otrzymania pomocy niezbędne jest, aby osoby ubiegające się o ww. wsparcie były ubezpieczone w KRUS, w pełnym zakresie.

Aby złożyć wniosek, należy dostarczyć go osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką rejestrowaną.

Comments are closed here.