RolnikON

aktualności

Zwrot akcyzy na paliwo rolnicze

04/01/2019

W połowie grudnia pisaliśmy o mającej wejść w życie ustawie, której jednym z założeń jest m. in. zwrot akcyzy za paliwo na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Innym założeniem jest z kolei ustalenie limitu zwrotu podatku akcyzowego jako sumy: kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Tłumacząc zapis ustawy na bardziej zrozumiały język, zwiększeniu uległ limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów ON na hektar użytków.

Dodatkowo, zmianie uległ również termin określenia ustawowej stawki zwrotu    podatku akcyzowego na następny rok z końcowej daty – 30 listopada na 31 grudnia.

Dodatkowo, na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się gotowy do pobrania wniosek o taki zwrot.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wieksze-dofinasowanie-do-paliwa-rolniczego

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nowe-regulacje-prawne

Comments are closed here.