RolnikON

aktualności

Wsparcie dla grup producenckich

20/03/2019

W dniach od 15 kwietnia do 31 maja 2019 trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania  „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Dla kogo przewidziana jest powyższa pomoc? Są to nowe grupy producentów rolnych, które uznane zostały od 15 września 2018 i składają się z osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod mikro, małymi lub średniki przedsiębiorstwami.

Wsparcie mogą otrzymać grupy producenckie które:

  1. Zostały uznane przez dyrektora regionalnego ARiMR na podstawie biznesplanu
  2. Zrzeszają producentów, którzy nie otrzymali wcześniej pomocy ma rozpoczęcie działalności ze środków UE w ramach grup produkujących ten sam produkt.
    1. Ważne, aby w skład grup producenckich nie wchodzili małżonkowie lub osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z beneficjentami opisanymi w punkcie 2.
  3. Zadeklarują realizację biznesplanu w celu realizacji jego założeń w ciągu okresu wsparcia, który trwa 5 lat.

Warto pamiętać, że grupy producenckie, które zajmują się produkcją drobiu, mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych są wyłączone ze wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy (powyższy okres liczony jest od dnia uznania tej grupy). Wysokość wsparcia zależy od przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów.

UWAGA: Odbiorcami produktów nie mogą być członkowie grup producenckich, ich małżonkowie lub podmioty powiązane z członkami grup.

Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje niezmienne w kolejnych latach.

Wszelkie pozostałe informacje dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-na-tworzenie-grup-i-organizacji-producentow-wnioski-mozna-skladac-od-15-kwietnia.html

Comments are closed here.