RolnikON

Odchów prosiąt

02/04/2019

Odchów prosiąt jest zaliczany do najtrudniejszych elementów całej produkcji trzody. Wymaga od hodowcy dużej ilości zaangażowania, precyzji i konsekwencji działania. Od tego jak i w jakich warunkach są utrzymywane prosięta, będzie skutkowało jakiego tucznika lub lochę otrzymamy.

Pomieszczenie

    Bardzo ważne jest aby odpowiednio przygotować porodówkę. Jako jedną z pierwszych najważniejszych czynności uznaje się wykonanie dezynfekcji, która ma na celu wyeliminowanie patogenów wywołujących takie choroby jak streptokokoza i kolibakterioza. Prosięta, podczas ssania często uszkadzają sobie naskórek na kończynach, co stanowi bardzo dobrą drogę wejścia do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych.

   Innym czynnikiem, który będzie wpływał na odchów prosiąt są warunki ich utrzymania. W pomieszczeniu nie powinna panować zbyt niska temperatura, gdyż będzie to odbijało się ma zmniejszonej odporności prosiąt, a w konsekwencji także na niższych przyrostach. Przyjmuje się, że do 4 pierwszych dni, temperatura powinna wynosić 32°C, później należy obniżyć ją do 28-29°C, a między 14 a 28 dniem życia wymaga się temperatury do 23-25°C. Z tego też względu kojce porodowe powinny być wyposażone w maty grzewcze lub promienniki ciepła. Niektóre firmy proponują także zastosowanie kojców z PCV zamiast żeliwnych, abo zapewnić prosiętom jak najlepsze warunki. Dla dobrego rozwoju przyjmuje się także minimalną powierzchnię, która powinna przypadać w kojcu na jedną sztukę – 0,3 m².

   Jak wiadomo, aby prosięta mogły się prawidłowo rozwijać, a ich masa rosnąć, potrzebują dostępu do paszy i wody. W przypadku poideł ich montaż pod względem wysokości i ilości powinien być dostosowany do zwierząt. Przyjmuje się, że w przypadku typu smoczkowego dla prosiąt ssących  wysokość powinna wynosić od 10-15 cm, a dla odsadzonych 25-30 cm. Jeżeli montowane są poidła miseczkowe to odpowiednia wysokość dla ssących wynosi 13-15 cm, a dla odsadzonych 20-30 cm. Przyjmuje się, że na 1 poidło powinno przypadać od 10 do 15 prosiąt.  Ważne jest także ustawienie przepływu wody. Nieodpowiednie będzie przyczyniało się do mniejszego pobierania paszy, a w konsekwencji do spadków przyrostów, dlatego za optymalny uznano przepływ na poziomie 0,5 l/min

Siara

   Prosięta rodząc się nie posiadają odpowiednio wykształconego układu odporności, dlatego bardzo ważne jest aby możliwie jak najszybciej napiły się siary zawierającej przeciwciała, która wchłaniają się w całości w jelicie cienkim (odporność bierna). Prócz tego napicie siary, to dodatkowa dawka energii , niezbędnej do utrzymania odpowiedniej ciepłoty ciała.

Pielęgnacja

  Jak wiadomo prosięta należą do rezolutnych zwierząt, skorych do zabawy, ale także do kanibalizmu. Z tego też powodu obcina się 2/3 długości ogonka oraz przycina się kły (także żeby nie zraniły sutków lochy). Bardzo ważne jest odpowiednie zdezynfekowanie tych miejsc, aby ograniczyć prawdopodobieństwo wniknięcia patogenów. Innym patogenem jest kastracja – ten zabieg wpływa w konsekwencji na jakość mięsa uzyskanego z takiego tucznika.

Należy pamiętać, aby od 2 do 3 dni po nadrodzinach podać prosiętom żelazo, aby zapobiec anemii.

Szczepienia   

Ważnym elementem w odchowie prosiąt są programy szczepień, który jest ustalany z lekarzem weterynarii. Główny cel to zapobieganie zachorowaniom na choroby, na które są szczepione. Jak wiadomo, zdrowe zwierze, pobiera lepiej paszę, są większe przyrosty i mniej upadków.

Żywienie

 W związku z tym, że skutki złego odchowu prosiąt będą ciągnęły się do końca, ważne jest aby zapewnić paszę jak najwyższej jakości. Powinna zawierać zboża poddane obróbce termicznej, plazmę krwi czy serwatkę. Należy pamiętać, że udział śruty sojowej nie może przekraczać 5%. Na pobieranie paszy przez prosięta ma bardzo duży wpływ smak, zapach, a także mleczność lochy.

Prestarter powinno podawać się do 7 dnia życia. Ma to na celu przygotowanie układu pokarmowego prosiąt do innego pokarmu niż mleko lochy. Paszę powinno podawać się w małych ilościach, aby zapobiec zaleganiu w karmikach. W prestarterach stosowane są zakwaszacze aby zapobiec kolibakteriozom. Mieszanka ta charakteryzuje się wysoką zawartością białka o dobrych właściwościach buforujących.

Coraz częściej w żywieniu prosiąt dużą rolę odgrywają probiotyki, które mają za zadanie zasiedlić przewód pokarmowy korzystną mikroflorą, co wpłynie na lepszą odporność i lepsze pobieranie paszy.

Uwaga! Należy pamiętać, aby poidła i karmiki były czyste, gdyż spożywanie zepsutej paszy przyczynia się do pojawienia się biegunek, a w konsekwencji do upadków.

Comments are closed here.