RolnikON

aktualności

Małe przetwórstwo – trwa nabór

06/02/2019

Przypominamy o trwającym od 31 stycznia do 1 marca naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach tak zwanego małego przetwórstwa. Pomoc ta przyznawana jest w ramach programu ”Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Wspomniane wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Jak informowaliśmy, pomoc dla małych przetwórców przyznawana jest w formie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

Inaczej niż w latach ubiegłych, zwiększona została grupa beneficjentów wspomnianej pomocy. Ze wsparcia skorzystać będą mogli rolnicy, ich domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się prowadzić działalność przetwórczą produktów rolnych. W tym przypadku podniesiona została maksymalna kwota, jaka może zostać przyznana. Zamiast 300 tysięcy złotych przetwórcy dostaną 500 tys. zł.

Drugą grupą beneficjentów wsparcia to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą działalność lub ją podejmą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku kwota wsparcia wynieść ma maksymalnie 100 tys. złotych.

Na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie?

Są to między innymi budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia przetwórstwa, zakup lub instalacja maszyn czy też urządzeń używanych do produkcji lub magazynowania produktów rolnych. W uwagi na możliwość otrzymywania pomocy przez rolników zajmujących się RHD, możliwe jest uzyskanie wsparcia na inwestycje związane z dostosowywaniem pomieszczeń do przygotowania posiłków lub powierzchni magazynowych.

 W poprzednim artykule dotyczącym ww. wsparcia informowaliśmy również o szeregu ułatwień jeśli chodzi o proces administracyjny. Przypominamy więc, że decyzje lub pozwolenia nie muszą być składane wraz z wnioskiem, ale mogą być przedłożone w etapie rozliczenia inwestycji.

Szczegółowe informacje oraz warunki znajdują się na stronie internetowej ARiMR lub w oddziałach terenowych.

Comments are closed here.