RolnikON

aktualności

Kredyty preferencyjne dla rolników

22/01/2019

Według najnowszych informacji zamieszczonych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 21.01.2019 istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

Limity akcji kredytowych oraz dopłaty do oprocentowania kredytów prezentują się następująco:

W przypadku kredytów na sfinansowanie części kosztów inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym oraz na zakup użytków rolnych. Limitem tej akcji kredytowej jest 100 mln zł, a środki w kwocie 0,5 mln złotych przeznaczone zostały na dopłaty do oprocentowania kredytów.

Z kolei w przypadku kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych z linii K01, K02, DK01 i DK02, limit akcji kredytowej wynosi 100 mln złotych, a środki na dopłaty do oprocentowania wspomnianych kredytów to aż 1 mln złotych.

Bankami, w jakich rolnicy mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne są: BPS S.A, SGB-Bank SA., Banki Spółdzielcze, BGŻ BNP Paribas S.A, Krakowski Bank Spółdzielczy, PEKAO S.A, Santander Bank Polska S.A.

 Szczegółowe informacje na temat kredytów preferencyjnych odnaleźć można na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Comments are closed here.