RolnikON

aktualności

Pomoc dla hodowców świń i tytoniu

08/01/2019

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach 14-25 stycznia bieżącego roku, wnioski o udzielenie pomocy finansowej będą mogli składać producenci tytoniu oraz hodowcy świń.

Beneficjentami takiej pomocy mogą być osoby, które w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymali gratyfikacji za sprzedany susz tytoniowy lub tuczniki z powodu ogłoszenia upadłości, przeprowadzenia wtórnego postępowania upadłościowego, lub rozpoczęcia procedury restrukturyzacji wobec podmiotu, któremu tytoń lub świnie zostały sprzedane w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem grup producentów rolnych.

Podobne regulacje obowiązują grupy producentów suszu tytoniowego, których kontrahenci okazali się niewypłacalni z podanych powyżej przyczyn.

Wniosek ten złożyć można na ręce kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego dla miejsca zamieszkania rolnika, lub właściwego dla siedziby grupy producentów tytoniu.

Formularz wniosku udostępniony zostanie na stronie internetowej ARiMR.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-producentow-rolnych

Comments are closed here.