RolnikON

Agrotechnika

Straty cukru przy przechowywaniu

10/10/2017

W chwili wykopania burków cukrowych, zatrzymuje się proces gromadzenia cukru oraz wzrostu masy korzeni. Od tego momentu, każdy plantator powinien zadbać o to, aby zebrany plon miał jak najlepszą jakość. 

Jakie straty występują podczas składowania buraków?

W związku z tym, że burak cukrowy ma jedno, główne przeznaczenie jakim jest produkcja cukru, plantatorom zależy na tym, aby rośliny miały go jak najwięcej. Niestety, podczas składowania często zdarzają się jego straty. Wynika to z reakcji jakie zachodzą w wykopanym buraku, czyli przemiany cukru w energię. Podczas składowania w optymalnych warunkach (tzn.: małe ilości zanieczyszczeń, w chłodnych warunkach), straty cukru wynoszę ok. 100 g/t buraka na 1 dzień składowania.

Dodatkowa ilość cukru przeznaczona jest na zabliźnianie skaleczeń (w tym cięć na główce).

Inne starty wynikają z za długiego okresu przechowywania buraków w pryzmie. Jeżeli dzienna suma temperatur przekracza 270 st. sprzyja to wzmożonej aktywności mikroorganizmów. Z tego też względu, należy planować orientacyjnie czas wykopków mając na względzie planowany czas odbioru surowca.

Czym okryć pryzmę?

(Agro)włóknina (min. 110 g/m2) – włóknina specjalnie przystosowana do okrywania buraków. Wśród plusów znajdziemy: właściwości izolujące, przepuszczanie powietrza, wodoodporność, możliwość kilkukrotnego użycia. Niestety nie chroni ona przed mrozami poniżej -5 stopni.

Folia – zalecana jest przede wszystkim jako dodatkowe przykrycie agrowłókniny przy bardzo niskich temperaturach. Wśród zalet przemawiającymi za stosowaniem folii jest dobra ochrona przed mrozem (w tym przy wietrze), ochrona przed opadami atmosferycznymi. Niestety jednak nie izoluje ani nie przepuszcza ona powietrza. Gdy tylko temperatura powietrza przekracza 0 st., (w górę), folię należy zdjąć.

Reagowanie na zmiany temperatury i opady atmosferyczne

Plantator powinien reagować na każde ostrzeżenie ze strony cukrowni. Są one wysyłane w wypadku kiedy występuje zagrożenie dużych spadków temperatury czy opadów atmosferycznych.

Jak widać, nieodpowiednie składowanie buraka cukrowego sprzyja stracie cennego cukru. Aby ograniczyć je do minimum, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad jak odpowiedni termin wykopków, miejsce składowania czy okrycie pryzmy.

Comments are closed here.