RolnikON

Agrotechnika

Efektywność nawożenia-odczyn

23/09/2017

Przyczyną stosowania nawozów zarówno mineralnych jak i naturalnych jest chęć uzyskania wyższego i lepszego jakościowo plonu. Zdarza się jednak tak, że pomimo odpowiedniego nawożenia, rośliny nie pobierają tego co zostało im dostarczone. Dlaczego tak się dzieje i czy można temu jakoś zaradzić? 

Efektywność nawożenia mineralnego, bo ona jest kluczem do sukcesu, można zdefiniować jako maksymalny plon uzyskany z konkretnego nakładu w postaci nawozów mineralnych. Aby nawożenie mogło być efektywne należy poznać czynniki na nie wpływające.

Odczyn gleby

Od odczynu gleby zależy bardzo dużo właściwości m.in. biologicznych, chemicznych czy fizycznych gleby. Samo pojęcie odczynu z chemiczno-fizycznego punktu widzenia można zdefiniować jako ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych w glebie i jest ono wyrażone w jednostce pH. Omawiana wartość jest badana w wodnym roztworze gleby lub w KCl.

W ocenie odczynu gleby przyjęto następujący podział z uwzględnieniem wartości pH gleby:

  • Gleby bardzo kwaśne – pH<4.5
  • Gleby kwaśne – pH 4.6-5.5
  • Gleby lekko kwaśne – pH 5.6-6.5
  • Gleby obojętne – pH 6.6-7.2
  • Gleby zasadowe – pH<7.2

Na kształtowanie się odczynu gleby ma wpływ wiele czynników naturalnych jak: skała macierzysta, klimat,przemiany materii organicznej oraz antropogenicznych: nieodpowiednie nawożenie, brak wapnowania.

Na podstawie „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012” można zauważyć, że na terenie naszego kraju przeważają gleby bardzo kwaśne- ponad 50%. Taki stan spowodowany jest składem mineralogicznym skał macierzystych. Na naszym terenie w związki z kilkukrotnym przejściem lodowca przeważają skały osadowe – głównie okruchowe luźne. W ich składzie przewagę nad kationami zasadowymi ma krzemionka, nadając im charakter kwaśny.

Podstawowym czynnikiem produkcji, który bezpośrednio oddziałuje na plonowanie roślin uprawnych jest odczyn gleb. Każda z uprawianych roślin charakteryzuje się określonymi wymaganiami codo wartości pH. Większość roślin najlepiej rozwija się w przedziale gleb lekko kwaśnych i obojętnych (tab. 1).

Tabela 1. Zakres odczynu gleby dla wybranych roślin uprawnych

 

[Grzebisz 2009]

Odczyn gleby wpływa na wiele czynników m.in. na pobieranie makro- i mikroskładników przez rośliny. Wraz ze wzrostem wartości pH wzrasta przyswajalność większości składników, wyjątkiem są tylko: Fe, Cu, Zn, Mn, Co (tab.2). Przy zbyt niskim odczynie gleby zostają uruchomione szkodliwe dla roślin pierwiastki, takie jak np. żelazo czy glin oraz metale ciężkie Wspomniane pierwiastki powodują m.in.: uszkodzenia korzeni roślin czy zaburzenia w funkcjonowaniu roślin

[Źródło: http://trawka.org/topic/32816-co-musisz-wiedziec-o-ph-ziemi-pomiar-wartosci-ph-roznych-zbiornikow-wodnych/]

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Comments are closed here.