RolnikON

Agrotechnika

Wpływ azotu na plon rośliny

07/03/2017

Jak wiadomo, azot jest pierwiastkiem plonotwórczym. Niektórzy rolnicy uważają, że im więcej dostarczą go roślinie, tym wyższy będzie jej plon. Nie do końca jest to prawdą.

Azot to jeden z podstawowych makroelementów, potrzebnych roślinie do prawidłowego wzrostu i wydania odpowiedniego plonu. Na początku warto wyróżnić dwie kategorie plonotwórczego działania azotu:

  • Fizyczne – dotyczy masy plonu rośliny.
  • Jakościowe – dotyczy wartości paszowej, konsumpcyjnej czy przemysłowej.

Analizując wzrost plonu do zastosowanej dawki azotu, można zauważyć wzrost, ale tylko do pewnego momentu. Po przekroczeniu maksymalnego punktu produktywności pierwiastka, jego wartość plonotwórcza, zaczyna spadać, a sama roślina zaczyna odczuwać niepożądane skutki nadmiernego nawożenia.

W bardzo dobry sposób zostało to przedstawione na wykresie dotyczącym buraka cukrowego. Jak widać, po przekroczeniu pewnego punktu, zaczyna spadać zarówno plon jak i jego jakość.

Źródło: Grzebisz W. 2008. Nawożenie Roślin Uprawnych 1. Podstawy Nawożenia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

Osoby, które uprawiają zboża na konsumpcję, wiedzą, że bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniej dawki nawożenia azotem. Nadmierne nawożenie makroelementem nie będzie miało jednoznacznego przełożenia na wzrost plonu rośliny, ale na pewno odbije się to na ilości N w ziarnie.

Dla porównania, poniżej została przedstawiona tabela, która prezentuje negatywne skutki nadmiernej akumulacji azotu i wpływie na ich cechy jakościowe rośliny.

Roślin uprawna Cechy jakościowe
Jęczmień browarny Pogorszenie ekstraktywności słodu
Spadek liczby Kolbacha
Spadek produkcji słodu
Ogólne pogorszenie jakości piwa
Burak cukrowy – korzenie Spadek zawartości skrobi
Spadek plonu korzeni
Wzrost zawartości azotu szkodliwego
Ziemniak Wzrost zawartości solaniny
Spadek zawartości suchej masy
Spadek zawartości suchej masy
Spadek zawartości witaminy C

Źródło: Grzebisz W. 2008. Nawożenie Roślin Uprawnych 1. Podstawy Nawożenia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

Jak można zauważyć, nie zawsze zwiększenie dawki azotu przyniesie za sobą wymierną korzyść w postaci większego plonu. Ważne jest aby ustalić wcześniej, na postawie przewidywalnego plonu rośliny, dawkę azotu na cały okres wegetacji.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Comments are closed here.