RolnikON

Wapno defekacyjne

22/03/2017

Wapno defekacyjne to produkt uboczny powstały przy pozyskiwaniu cukru z buraków cukrowych. Wstaje ono w wyniku odwodnienia tzw. „mleka wapiennego” służącego do wiązania niecukrów znajdujących się w soku surowym.

Wapno to prócz cennego węglanu wapnia zawiera także szereg innych ważnych pierwiastków takich jak: potas, fosfor, magnez, azot oraz około 12 % substancji organicznej.

Tabela wartości nawozowych wapna defekacyjnego

Składniki pokarmowe Około % * kg 5 tonach
Sucha masa 70
CaO 30 1500
MgO 1,2 60
P2O5 1,1 55
N 0,4 20
K2O 0,1 5

*wartości średnie w świeżej masie z analiz – IUNiG, OSCHR

Źródło: liz.pl

Należy zaznaczyć, ze ten rodzaj wapna jest wyjątkowo bezpieczny. Spowodowane jest to brakiem obecności substancji czy niepożądanych składników. Jest to nawóz przede wszystkim przyjazny dla środowiska.

Zalety stosowania wapna defekacyjnego:

  • Posiada prócz CaCO3 szereg innych składników pokarmowych.
  • Neutralizuje kwasy glebowe.
  • Uaktywnia inne składniki pokarmowe jak fosfor czy potas.
  • Zwiększa polową zdolność wchodów roślin.
  • Polepsza stosunki powietrzno-wodne gleby.
  • Posiada drobnoziarnistą strukturę, dzięki czemu posiada wysoką aktywność odkwaszania.

Kiedy stosować?

Najlepiej bezpośredni na ściernisko, lub jesienią przed orką. Należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu z obornikiem.

 

Comments are closed here.