RolnikON

Agrotechnika

Nexbio innowacyjna diagnostyka chorób

24/11/2017

Problemy z diagnozą zagrożeń

Pewna diagnostyka oraz prewencja i kontrola występowania chorób stanowi obecnie główne wyzwanie w produkcji najważniejszych roślin uprawnych we wszystkich regionach świata.

Tradycyjne metody identyfikacji patogenów porażających rośliny uprawne są̨ pracochłonne, czasochłonne oraz wymagają̨ posiadania wiedzy i doświadczenia umożliwiającego rozpoznawanie cech morfologicznych charakterystycznych dla poszczególnych gatunków czy rodzajów patogena. Ograniczenia te przezwyciężyć można stosując testy molekularne funkcjonujące w oparciu o detekcję obecności materiału genetycznego organizmu chorobotwórczego. Każda żywa komórka zawiera w swoim wnętrzu materiał genetyczny w postaci DNA. Niektóre części DNA są unikalne dla określonego organizmu, stanowiąc swego rodzaju ‘odcisk palca’ pozwalający na określenie np. do jakiego gatunku należy patogen występujący na określonej plantacji. Metody molekularne są szybsze oraz charakteryzują się większym stopniem specyficzności, czułości i dokładności w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

W chwili obecnej, w praktyce rolniczej niemal wcale nie są wykorzystywane molekularne metody identyfikacji patogenów roślin uprawnych, a w efekcie oraz celowana aplikacja środków ochrony roślin. Tymczasem wiedza o występowaniu określonych gatunków patogenów w danej lokalizacji na początku sezonu wegetacyjnego pozwoliłaby na lepszy dobór dawek substancji aktywnych, co może przynieść wymierne skutki ekonomiczne i środowiskowe. Większość pestycydów, zawiera substancje aktywne szkodliwe dla człowieka i innych organizmów. Z tego powodu niewłaściwe ich wykorzystanie niesie ze sobą poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Zagrożenia te podzielić można na kilka kategorii:

  • bezpośrednie toksyczne działanie środków ochrony roślin,
  • zagrożenie pozostałościami środków ochrony roślin, przede wszystkim w produktach spożywczych,
  • rozwój nowych ras patogenów odpornych na pestycydy,
  • wyniszczanie organizmów pożytecznych i zachwianie równowagi w środowisku,
  • zanieczyszczenie gleby i wody.

Rozwiązanie lubelskiej firmy NEXBIO

NEXBIO to innowacyjna firma biotechnologiczna z siedzibą w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, oferująca szereg usług z zakresu analiz molekularnych. Spółka powstała w roku 2015, a jej pomysłodawcą i założycielem jest dr inż. Adam Kuzdraliński, naukowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Obecnie z usług firmy korzystają przede wszystkim jednostki naukowe oraz firmy z branży rolno-spożywczej. Zespół firmy stanowią doświadczeni naukowcy zajmujący się od ponad 10 lat problematyką diagnostyki, prewencji i zwalczania chorób roślin uprawnych. Firma dysponuje obecnie własnym nowoczesnym laboratorium genetyki molekularnej, pozwalającym na uzyskiwanie pewnych wyników w krótkim czasie.

Spółka NEXBIO opracowała i wprowadziła na rynek panel testów molekularnych, których aplikacja pozwala na bardzo wczesną identyfikację zagrożeń związanych z występowaniem chorób roślin uprawnych. Wykonywane przez NEXBIO analizy DNA pozwalają na bardzo wczesne wykrywanie obecności czynników chorobotwórczych – nawet kilka miesięcy przed wystąpieniem objawów choroby. Jest to możliwe, ponieważ wykorzystywana technologia pozwala wykryć nawet jedną komórkę mikroorganizmu atakującego roślinę, zanim choroba spowoduje spustoszenia w uprawie.

Na czym polega usługa?

 W dostarczonych do laboratorium próbkach roślin i gleby identyfikowana jest obecność fragmentów DNA charakterystycznych dla identyfikowanych patogenów, a następnie na podstawie uzyskanych wyników sporządzany jest raport zawierający zalecenia dotyczące ochrony dla plantacji, z której pobrana została próbka. Otrzymany raport pozwala na lepszy, celowany dobór środków ochrony roślin oraz ich dawek, dostosowany do stanu mikrobiologicznego określonej plantacji. Przekłada się to na realną korzyć, zarówno dla gospodarstwa w postaci obniżenia kosztów produkcji, jak też dla środowiska. Analiza próbek gleby pozwala ponadto na zaplanowanie odpowiedniego zmianowania, pozwalającego na ograniczenie występowania chorób bez konieczności stosowania wysokich dawek środków ochrony roślin.

Perspektywy na przyszłość

Obecnie firma NEXBIO prowadzi prace naukowo-badawcze mające na celu stworzenie przenośnego urządzenia, które pozwoliłoby na wykonanie w warunkach polowych analiz, które w tym momencie realizowane są w laboratorium. Za pomocą takiego urządzenia rolnik mógłby samodzielnie w ciągu kilkunastu minut dokonać diagnozy swoich upraw pod kątem występowania organizmów chorobotwórczych i podjąć na podstawie uzyskanych wyników decyzje co do rodzaju i dawki stosowanych środków ochrony roślin. Oznaczałoby to jeszcze szybszy, tańszy i powszechnie dostępny sposób na lepszą ochronę upraw na całym świecie.  Dla rolników oznaczałoby to lepszą wydajność i dużą oszczędność w nakładach na środki ochrony roślin, a dla konsumentów zdrowszą żywność – bez pozostałości pestycydów.

Pomysł opracowania i wprowadzenia na rynek tego rodzaju urządzenia został wielokrotnie doceniony na arenie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Spółka NEXBIO jest laureatem wielu nagród dla najbardziej innowacyjnych pomysłów i produktów.

Pierwszym sukcesem pomysłu innowacyjnego mobilnego laboratorium dla rolnictwa była wygrana w konkursie w konkursie Startup Contest w czasie infoShare 2016 – największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie pomysł firmy NEXBIO o pokonał ponad 300 innych pomysłów firm zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Drugim znaczącym sukcesem firmy był udział w spotkaniu „Startupy w Pałacu” zorganizowanym przez Fundację Startup Poland oraz Kancelarię Prezydenta RP. Dnia 13 września 2016 jako jeden z dziesięciu polskich startupów firma NEXBIO zaprezentowała się w Pałacu Prezydenckim przed Prezydentem RP Andrzejem Dudą, ambasadorami, przedstawicielami Spółek Skarbu Państwa, venture capital oraz aniołami biznesu. Firma NEXBIO otrzymała wówczas od Prezydenta zaproszenie do udziału w jednej z prezydenckich podróży zagranicznych, co pozwoliło promować ten innowacyjny pomysł także poza granicami Polski.

Kolejnym dużym międzynarodowym sukcesem spółki był udział w finale międzynarodowego konkursu „Chivas the Venture” adresowanego do firm, których działalność ma przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Po analizie blisko 200 zgłoszeń NEXBIO znalazło się w gronie pięciu polskich finalistów, a po finałowych wystąpieniach jury zdecydowało się przyznać nam główną nagrodę i udział w międzynarodowym finale konkursu.

Wielki finał z udziałem 30 startupów z całego świata, których innowacyjne projekty w największym stopniu przyczyniają się do zmiany jakości życia ludzi, odbył się w dniach od 11 do 14 lipca 2017 r. w Los Angeles. Finał The Venture miał wieloetapowy przebieg, w wyniku którego wyłoniona została piątka laureatów. Pomysł firmy NEXBIO wprawdzie nie znalazł się w finałowej piątce, niemniej jednak w głosowaniu internautów z całego świata zajął szóste miejsce, co pozwoliło na zebranie blisko 12 tysięcy dolarów z puli nagród z przeznaczeniem na realizację projektu mobilnego laboratorium DNA w rolnictwie.

Wszystkich zainteresowanych ofertą i rozwiązaniami opracowanymi i oferowanymi przez firmę NEXBIO zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.nexbio.pl oraz serwisu dedykowanego analizom dla rolnictwa dostępnego pod adresem: www.plony.eu.

 

Comments are closed here.