RolnikON

Agrotechnika

Efektywność nawożenia-MO

04/09/2017

Często mówi się o korzyściach płynących z dbania o materię organiczną(MO) w glebie. Czym ona jest i jakie ma znaczenie dla roślin oraz dla plonu?

Materia organiczna, potocznie zwana próchnicą, na glebach mineralnych użytkowanych rolniczo może stanowić nawet od 80 do 90% całej substancji organicznej znajdującej się w glebie. Składa się ona głównie z resztek roślinnych, zwierzęcych oraz z organicznych pozostałości po życiowej działalności mikroorganizmów glebowych. Materia organiczna wpływa korzystnie na żyzność gleby, czyli warunki rozwoju roślin między innymi poprzez:

  • Utrzymanie stabilności warstwy ornej co zapewnia roślinie prawidłowy rozwój systemu korzeniowego
  • Wiąże oraz uwalnia wodę i składniki pokarmowe w glebie. Ta cechy jest szczególnie ważna w okresie suszy, kiedy to gleby zasobniejsze w próchnicę mogą magazynować więcej wody i składników pokarmowych w porównaniu do gleb ubogich.
  • Właściwości buforujące – zapobiega szybkim zmianom odczynu gleby.
  • Jest bezpośrednim źródłem składników pokarmowych, które są uwalniane w procesie mineralizacji materii organicznej.

Zawartość próchnicy w glebie uwarunkowana jest ilością części spławialnych w glebie. Ze względu na pochodzenie gleb w Polsce, zawartość materii organicznej jest niska – około 3%. Wartość ta nie jest stała i przy złym gospodarowaniu zmniejsza się. W celu uzupełniania materii organicznej w glebie, należy pamiętać o bilansie substancji organicznej. Pobierane przez rośliny składniki pokarmowe z gleby, powinny zostać uzupełnione. W tym celu stosuje się nawożenie naturalne, pozostawiane są resztki pożniwne na polu lub uprawiane rośliny motylkowe.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Inny czynnik wpływający na efektywność nawożenia to odczyn gleby:

Efektywność nawożenia-odczyn

Comments are closed here.