RolnikON

Ruja u krów

17/09/2017

W hodowli bydła rozród jest istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji żywca wołowego i mleka. W związku z tym bardzo ważnym aspektem jest stała obserwacja zwierząt oraz wykrywanie na czas rui w stadzie.

Czym jest ruja i cykl rujowy?

Ruja to główna faza cyklu rujowego, w której występuje wzmożona aktywność układu rozrodczego samic. Krowy zazwyczaj osiągają dojrzałość płciową w wieku 7-9 miesięcy, a po jej osiągnięciu rozpoczynają cykl rujowy. Okres ten wynosi 18-24 dni i jest liczony od dnia wystąpienia objawów rui do rozpoczęcia następnej rui. Krowy to zwierzęta policykliczne, co oznacza, że ich cykl rujowy trwa cały rok, w porównaniu do innych zwierząt gospodarskich (owce, kozy, konie), u których występuje on tylko kilka razy w roku.

Objawy rui

Rozpoznanie objawów rujowych to klucz do sukcesu w rozrodzie krów. Na co należy zwracać uwagę?

 • Zmiany w zachowaniu: niepokój, porykiwanie, obskakiwanie, oblizywanie sąsiednich krów, szukanie kontaktu fizycznego, wyginanie grzbietu, spadek wydajności i apetytu;
 • Zmiany w wyglądzie zewnętrznym: przekrwienie zewnętrznych narządów płciowych, obrzęk sromu, wypływ śluzu z narządów rodnych.

Cicha ruja

Często zdarza się, że krowa nie wykazuje objawów lub symptomy są tak słabe, że trudno zauważyć ruję.

Przyczyny cichej rui:

 • Niedostateczne warunki środowiskowe;
 • Nieprawidłowe żywienie;
 • Braki mineralno-witaminowe;
 • Brak ruchu;
 • Brak wyrażania naturalnego behawioru.

Metody wykrywania rui

Częste problemy z rozrodem i skutecznością inseminacji powodują coraz większe zainteresowanie u hodowców nowymi sposobami wykrywania rui. Należą do nich:

 • Obserwacje wizualne – minimum 3 razy na dobę;
 • Testy progesteronu w mleku lub osoczu;
 • Oporność elektryczna śluzu pochwowego – obniżenie o 30-40 jednostek;
 • Pomiar pH śluzu pochwowego;
 • Pomiar temperatury ciała i mleka – wzrost o 0,5-0,8°C;
 • Ultrasonografia;
 • Wykrywanie obskakiwania – zastosowanie pojemników z farbą u nasady ogona (po naskoczeniu innej krowy z pojemnika wylewa się farba);
 • Zastosowanie urządzeń monitorujących zmiany aktywności (pedometry, aktynometry).

Im większa ilość metod zostanie zastosowana, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia rui.

Optymalny termin krycia

Ruja trwa tylko 13-27 godzin, dlatego istotne jest monitorowanie krów i wczesne wykrycie pierwszych objawów aby inseminacja zakończyła się sukcesem. U krów niedożywionych, w słabej kondycji ruja może być krótsza, a jej objawy niedostrzegalne.

Rozród bydła jest podstawą opłacalności prowadzenia hodowli oraz produkcji mleka i żywca wołowego. Mnogość dostępnych urządzeń i metod wykrywania rui pozwola na dobór rozwiązań, które sprawdzi się konkretnym w stadzie.

 

Comments are closed here.