RolnikON

TMR Total Mixed Ration

03/09/2017

TMR (Total Mixed Ration) tłumacząc na polski oznacza całkowicie wymieszaną dawkę. Jest to najpopularniejszy system pełnoporcjowego żywienia krów o dużym potencjale.  Opiera się on na zapewnieniu prawidłowej ilości i zbilansowaniu dawek żywieniowych.

Jakie są główne zalety TMR?

 • System ten umożliwia przygotowanie dawek dla krów o danej wydajności, które będą pokrywały zapotrzebowanie na białko, energię, sole mineralne czy witaminy;
 • Pasza jest odpowiednio zmiksowana, co uniemożliwia krowom „wygrzebywania”;
 • Możemy urozmaicić skarmianą paszę, co w konsekwencji może przyczynić się do zmniejszenia kosztów pasz do 7%;
 • Mniejszy nakład pracy przeznaczony na przygotowywanie paszy;
 • Lepsze dopasowanie paszy do krów i ich wymagań;
 • Zwiększenie wydajności mleka o około 6 %;
 • Poprawa zdrowotności krów;
 • Krowy jedzą wolniej, dzięki czemu pobierają więcej paszy = więcej mleka;

Należy pamiętać, że aby system TMR przyniósł rezultaty, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Podział krów na grupy żywieniowe. Według zaleceń, powinny być to co najmniej 3 grupy: do 120 dnia laktacji, od 120 dnia do zasuszenia oraz krowy zasuszone;
 • Każda grypa żywieniowa dostaje odpowiednio przygotowany TMR, dostosowany do potrzeb;
 • Krowy w stadzie powinny być o wyrównanym potencjalne genetycznym;
 • Pasze powinny być bardzo dobrej jakości (szczególnie objętościowe);

Jak przygotować TMR?

Do TMR powinno używać się jakościowo dobrych kiszonek o podwyższonej zawartości s.m.. Warto zaznaczyć, że nie wskazane jest wykorzystywanie liści buraków, mokrych wysłodków, czy buraków pastewnych. Wynika to przede wszystkim z dużej zmienności składników pokarmowych. Ograniczyć należy także dodawanie zielonek (pasza może się zagrzewać).

TMR powinien zawierać w s.m. około 17-18% włókna surowego i około 75% paszy objętościowej pociętej do sieczki 3-4 cm. Przyjmuje się, że zawartość suchej masy powinna wynosić od 40 do 50%. Po wymieszaniu, pasza powinna się rozsypywać, a nie zlepiać.

Krowa w laktacji maksymalnie pobierze ok 24 do 28 kg s.m., natomiast zasuszona 11-13 kg.

Wdrożenie systemu TMR wiąże się nieraz z dużym kosztem związanym z modernizacją obory, czy też zakupem sprzętu. Po pewnym czasie, każdy rolnik zauważy plusy systemu, nie tylko pod względem zauważalnie większej mleczności i zdrowotności krów, ale także pod względem zaoszczędzonego czasu i pieniędzy.

Comments are closed here.