RolnikON

aktualności

Aktualizacja numeru konta w ARiMR

23/09/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przypomina o konieczności sprawdzenia aktualnego numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazywane dopłaty. Bez niego niemożliwe jest otrzymanie należnych dopłat.

Od 16 października rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020,  wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaliczki przekazywane są na numery rachunków bankowych, na które Agencja przekazywała dopłaty w poprzednim roku. Należy zatem pamiętać, aby numery rachunków bankowych były aktualne.

W przeciwnym razie pieniądze przekazane rolnikom wracają do Agencji, ponieważ rachunki bankowe uległy zamknięciu, a informacje o nowym numerze konta nie zostały przekazane do ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi zatem rolników, aby sprawdzili, czy podany został aktualny numer konta bankowego. Jeśli nie, zmiany można zgłaszać w biurach powiatowych ARiMR na terenie całego kraju.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolniku-sprawdz-czy-arimr-zna-twoj-aktualny-numer-rachunku-bankowego-bez-tego-nie-otrzymasz-nal.html

Comments are closed here.