RolnikON

aktualności

ARIMR OGŁASZA CYKLICZNE NABORY WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW

25/09/2019

W terminie od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Jednak nabory będą ogłaszane przez ARiMR cyklicznie. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, dla rolników posiadających gospodarstwo pow. 1 ha, ale nie większe niż 300 ha powierzchni. 

Dotacje na nawadnianie w gospodarstwie rolnym mają wynieść do 100 tys. złotych, przy czym dofinansowanie wyniesie 50% kosztów (60% kosztów dla młodego rolnika). 

Minimalny poziom kosztów inwestycji musi wynieść 15 tys. złotych. 

Objęte wsparciem z ARiMR zostaną inwestycje: 

  • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; 
  • powiększające obszar nawadniania; 
  • jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. 

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową. 

Źródło: ARiMR

Comments are closed here.