RolnikON

aktualności

Większe wsparcie dla grup producentów rolnych!

24/06/2019

Na wyższe wsparcie mogą liczyć grupy, które decyzję o przyznaniu środków z tytułu pomocy finansowej otrzymają po 12 czerwca 2019 r. Łącznie wsparcie może wynieść nawet do 500 tys. euro. 

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończył się 31 maja br. O wsparcie ubiegały się nowe grupy producentów – uznane od 15 września 2018 r. – składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wyższe stawki wsparcia
Zwiększone zostały stawki wsparcia dla grup producentów, które decyzję o przyznaniu środków z tytułu pomocy finansowej otrzymają po 12 czerwca  2018 r., a więc po dniu wejścia w życie przepisów podwyższających wysokość wypłat. Większe wsparcie natomiast wypłacane będzie od drugiego roku prowadzenia działalności. Bez zmian pozostaje dofinansowanie, jakie może otrzymać grupa producentów rolnych po pierwszym roku – wynosi ono 10 proc. wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów. Zmianie nie uległ również maksymalny limit rocznego wsparcia – tak jak dotychczas wynosi on 100 tys. euro.

Odbiorcami produktów nie mogą być jednak osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem. Pomoc finansowa przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. Złożone wnioski poddawane są ocenie, a na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona jest kolejność przyznawania pomocy.

Comments are closed here.