RolnikON

aktualności

Premia dla młodych rolników

31/05/2019

Do 1 lipca młodzi rolnicy mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W tegorocznym naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł.

Kto może uzyskać wsparcie?

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku posiada nie więcej niż 40 lat i ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zobowiązana jest też dzierżyć gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jakie są warunki otrzymania pomocy?
Aby otrzymać pomoc finansową musimy spełnić kilka określonych warunków;
Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej (SO) nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro.
Drugi wymóg dotyczy natomiast powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
-Chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej)
-Prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne
-Prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.

Jak będzie wypłacana premia?

Pomoc w postaci „Premii dla młodych rolników” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji. Druga rata wypłacana będzie natomiast w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 150 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Wniosek o pomoc wraz z załącznikami; https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

Comments are closed here.