RolnikON

aktualności

Konferencja w Giżycku 4-5 października

02/10/2018

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja pod nazwą „Innowacyjne metody produkcji specjalnych i mleka w województwie warmińsko-mazurskim” mająca na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji specjalnej i produkcji mleka wśród 50 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji specjalnej i produkcji mleka oraz stymulowanie do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych do Działania Współpraca a tym samym poszukiwania partnerów KSOW zainteresowanych tworzeniem grup operacyjnych. Celami szczegółowymi operacji jest: promowanie i rozwój produkcji specjalnej i produkcji mleka na obszarze realizacji poprzez wielopodmiotową współpracę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tej produkcji oraz stymulowanie współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych do Działania Współpraca a tym samym poszukiwania partnerów KSOW zainteresowanych tworzeniem grup operacyjnych w tematyce operacji, poznanie innowacyjnych i nowych technologii produkcji specjalnych i produkcji mleka oraz roli nauki w transferze wiedzy i innowacji w tym zakresie, przyczyniających się do tworzenia grup operacyjnych z Działania Współpraca, przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w produkcji specjalnej i produkcji mleka zachęcających do tworzenia grup operacyjnych i aplikowania o środki finansowe na szeroko pojęte innowacje z Działania Współpraca.

 

PROGRAM KONFERENCJI 

Dzień I

13:00 – 13:15 rejestracja uczestników

13:15 – 13:45 obiad

14.00 – 14:15 otwarcie konferencji i przedstawienie programu

14:15 – 15:45 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)

15:45 – 17:15 Innowacyjne metody zarządzania produkcją specjalną i produkcją mleka (wykład II)

17:15 – 17:30 przerwa kawowa

17:30 – 19:00 Innowacyjne metody produkcji mleka (wykład III)

19:00 – 20:00 dyskusja

20:00 kolacja

 

Dzień II

7:00 – 8:45 śniadanie

9:00 – 10:30 Innowacyjne metody przechowalnictwa (wykład IV)

10:30 – 12:00 Działanie Współpraca (wykład V)

12.00 – 12.15 przerwa kawowa

12.15 – 13.45 Przykłady grup operacyjnych działających w produkcji działów specjalnych i produkcji mleka (wykład VI)

13:45 – 14:30 dyskusja

14:30 – obiad

 

W przypadku chęci uczestnictwa w konferencjach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej oraz przesłać go na adres: kontakt@rolnikon.pl.

Comments are closed here.