RolnikON

aktualności

Konferencja w woj. pomorskim

23/07/2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w
realizuje operację pt:
„Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie pomorskim


Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy
we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy.
Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to
osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa pomorskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz
organizacji pozarządowych.
Planowane formy realizacji operacji: Konferencja/Wyjazd studyjny
Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod
zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy
proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.
Efekty długookresowe:

  • wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich
  • wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia
    rentowności gospodarstw rolnych
  • wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi


Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Załącznik:

opis operacji Farmy – Narzędzie do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie Pomorskim

Comments are closed here.