RolnikON

aktualności

Cykl konferencji w zakresie innowacji

27/08/2019

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Operacja pod nazwą „Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych” mająca na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji małych gospodarstw rolnych wśród 200 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa i jego dystrybucji oraz stymulowanie do takiej współpracy. Celami szczegółowymi operacji jest: promowanie i rozwój małego przetwórstwa na obszarze realizacji poprzez wielopodmiotową współpracę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tej produkcji wśród 200 uczestników operacji, poznanie innowacyjnych i nowych technologii małego przetwórstwa i dystrybucji jego produktów oraz roli nauki w transferze wiedzy i innowacji w tym zakresie przez 200 uczestników operacji, przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w małym przetwórstwie 200 uczestnikom operacji. W każdej konferencji, w każdym województwie udział weźmie 50 uczestników, w tym 25 rolników, 10 przedsiębiorców, 10 doradców i 5 naukowców. W każdej z konferencji udział wezmą tylko przedstawiciele z danego województwa. Uczestnicy będą rekrutowani z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Łącznie w całej operacji udział weźmie 200 uczestników. Będą to osoby, które prowadzą działalność na terenie danego województwa lub znają jego specyfikę w zakresie małego przetwórstwa. Tak zbudowana grupa docelowa będzie gwarantem odpowiedniej identyfikacji problemów w zakresie małego przetwórstwa, przedstawienia możliwości ich rozwiązania oraz zawiązania współpracy podmiotów w tym zakresie oraz pozwoli na osiągnięcie przedstawionych celów operacji.
Zapraszamy do bezpłatnego udziału. Poniżej zostały przedstawione programy każdej z konferencji.

 

Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

13-14 października 2018 r., Hotel FAJKIER Lgota Murowana 37A, Kroczyce

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I

8:30 – 9:15 rejestracja uczestników

9:15 – 9:30 otwarcie konferencji i przedstawienie programu

9:30 – 11:00 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)

11:00 – 12:30 Innowacyjne metody produkcji małych gospodarstw rolnych (wykład II)

12:30 – 13:30 obiad

13:30 – 15:00 Innowacyjne metody małego przetwórstwa – produkcja (wykład III)

15:00 – 16:30 Innowacyjne metody małego przetwórstwa – dystrybucja (wykład IV)

16:30 – 17:30 dyskusja

18:00 kolacja

Dzień II

7:00 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:30 Działanie Współpraca (wykład V)

10:30 – 12:00 Przykłady grup operacyjnych działających w małym przetwórstwie (wykład VI)

12:00 – 13:00 dyskusja

13:00 – obiad


Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

25-26 października 2018 r., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Al. Adama Mickiewicza 21, Kraków

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I

8:30 – 9:15 rejestracja uczestników

9:15 – 9:30 otwarcie konferencji i przedstawienie programu

9:30 – 11:00 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)

11:00 – 12:30 Innowacyjne metody produkcji małych gospodarstw rolnych (wykład II)

12:30 – 13:30 obiad

13:30 – 15:00 Innowacyjne metody małego przetwórstwa – produkcja (wykład III)

15:00 – 16:30 Innowacyjne metody małego przetwórstwa – dystrybucja (wykład IV)

16:30 – 17:30 dyskusja

18:00 kolacja

Dzień II

7:00 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:30 Działanie Współpraca (wykład V)

10:30 – 12:00 Przykłady grup operacyjnych działających w małym przetwórstwie (wykład VI)

12:00 – 13:00 dyskusja

13:00 – obiad


Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

27-28 października 2018 r., Hotel Imperial Residence ul. Różana 21, Sandomierz

PROGRAM KONFERENCJI 

Dzień I

8:30 – 9:15 rejestracja uczestników

9:15 – 9:30 otwarcie konferencji i przedstawienie programu

9:30 – 11:00 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)

11:00 – 12:30 Innowacyjne metody produkcji małych gospodarstw rolnych (wykład II)

12:30 – 13:30 obiad

13:30 – 15:00 Innowacyjne metody małego przetwórstwa – produkcja (wykład III)

15:00 – 16:30 Innowacyjne metody małego przetwórstwa – dystrybucja (wykład IV)

16:30 – 17:30 dyskusja

18:00 kolacja

Dzień II

7:00 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:30 Działanie Współpraca (wykład V)

10:30 – 12:00 Przykłady grup operacyjnych działających w małym przetwórstwie (wykład VI)

12:00 – 13:00 dyskusja

13:00 – obiad


Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

29-30 października 2018 r., Podkarpacka Izba Rolnicza, Trzebownisko

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I

8:30 – 9:15 rejestracja uczestników

9:15 – 9:30 otwarcie konferencji i przedstawienie programu

9:30 – 11:00 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)

11:00 – 12:30 Innowacyjne metody produkcji małych gospodarstw rolnych (wykład II)

12:30 – 13:30 obiad

13:30 – 15:00 Innowacyjne metody małego przetwórstwa – produkcja (wykład III)

15:00 – 16:30 Innowacyjne metody małego przetwórstwa – dystrybucja (wykład IV)

16:30 – 17:30 dyskusja

18:00 kolacja

Dzień II

7:00 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:30 Działanie Współpraca (wykład V)

10:30 – 12:00 Przykłady grup operacyjnych działających w małym przetwórstwie (wykład VI)

12:00 – 13:00 dyskusja

13:00 – obiad


Konferencja skierowana jest szczególnie do osób, które prowadzą działalność na terenie danego województwa lub znają jego specyfikę w zakresie małego przetwórstwa. Konferencja realizowana jest w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 694 492 974 lub mailowy: csrmp@odr.net.pl oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: zeskanowanego na adres csrmp@odr.net.pl lub w formie papierowej na adres Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa. Osoby wybrane do udziału w konferencji zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

Comments are closed here.