RolnikON

Żywienie płynne trzody chlewnej

09/07/2017

Wybór systemu żywienia trzody chlewnej zależy od wielu czynników m.in. wielkości stada, budynku inwentarskiego oraz siły roboczej. Czy bardziej opłacalnym sposobem jest wdrożenie żywienia „na mokro” czy „na sucho”.

Żywienie „na sucho” a żywienie „na mokro”

Zastosowanie paszy suchej jest prostym i niskonakładowym sposobem karmienia trzody chlewnej, dla producentów rozprowadzających pożywienie do koryt, w sposób ręczny. Do zmechanizowania prac związanych z systemem żywienia na sucho stosuje się taczki, wózki z mieszadłem lub dozownikiem. W większych stadach zakładane są stacjonarne linie paszowe składające się z: silosu na paszę, przenośnika, dozownika, koryta lub autokarmnika. Świnie mają nieograniczony dostęp do pożywienia. Mimo niskich kosztów utrzymania i nakładów taki system przyczynia się do zmniejszonego poboru paszy, zanieczyszczenia środowiska (zapylenie) oraz strat samej paszy.

Żywienie płynne stało się popularne wśród wielu producentów europejskich. Przeznaczone jest dla dużych stad. Pasza, poprzez wykorzystanie specjalnej instalacji, zostaje automatycznie przygotowana w postaci gęstej zawiesiny. W skład instalacji wchodzą: mieszalnik, zbiornik czystej wody, silos na paszę, pompa, rury ssące i tłoczone, zawory i przewody spustowe. Wypełniony wodą mieszalnik uruchamia mieszadło, zasypując komponenty paszowe. Wymieszana pasza trafia rurami do koryt.

Zalety

  • Zwiększone pobieranie paszy u warchlaków, tuczników, rosnących świń, macior karmiących ze względu na smakowitość paszy i kontrolowane dozowanie
  • Możliwość zastosowania tańszych pasz (np. serwatki, pasze uboczne)
  • Lepsza strawność i mniejsze straty paszy
  • Możliwość dopasowania składu pożywienia do bieżących potrzeb zwierząt (instalacje)
  • Zmniejszone nakłady pracy
  • Zwiększona kontrola stada przy karmieniu na tzw. „długie koryto”

Wady

  • Wysokie koszty zakupu instalacji
  • Wysoki koszt utrzymania
  • Zwiększone zużycie wody (większa produkcja gnojowicy)
  • Możliwość zmieszania pasz o różnym składzie (w przypadku poprowadzenia jednego źródła dostarczenie paszy)

Wybór odpowiedniego systemu żywienia trzody chlewnej jest ważną decyzją, ze względu na korzyści ekonomiczne produkcji. Należy właściwie dobrać rodzaj paszy oraz urządzenia które będą ją podawać. Żywienie „na mokro” ma zarówno swoje zalety jak i wady. Jednak jest bardzo dobrą decyzją przy prowadzeniu produkcji trzody chlewnej na szeroką skalę.

Comments are closed here.