RolnikON

Znakowanie świń – nowe zasady

03/11/2017

18 października 2016 roku weszły w życie nowe zasady znakowania świń. Zmiany związane są z programem niwelowania ryzyka w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w województwie podlaskim oraz w niektórych województwach ościennych.

Bardziej rygorystyczne obowiązki dotyczące znakowania i identyfikacji zwierząt zostały zapisane w przepisach specustawy przygotowanej w celu zwalczania ASF w Polsce. Znowelizowane przepisy dotyczą wszystkich zwierząt gospodarskich, jednak skierowane są one zwłaszcza do hodowców utrzymujących trzodę chlewną. Znakowanie trzody chlewnej ma być jednym ze sposobów na wyeliminowanie nieprawidłowości podczas sprzedaży czy przenoszenia zwierząt z jednego stada do drugiego.

W myśl znowelizowanych przepisów znakowania zwierząt hodowcy mają obowiązek oznakowania wszystkich swoich zwierząt w ciągu 30 dni od ich urodzenia. Oznakowanie polega na naniesieniu numeru identyfikacyjnego, który jest numerem siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło lub siedziby, w której przebywało przez okres dłuższy niż 30 dni. Hodowcy, którzy planują sprzedać zwierzęta przed upływem 30 dni od ich urodzenia mają mniej czasu – muszą oznakować zwierzę przed opuszczeniem przez nie stada. Znakowanie odbywa się poprzez nałożenie kolczyka na lewą małżowinę uszną. Czasami zdarza się, że zwierzę z różnych powodów utraci lub zgubi kolczyk- wtedy hodowca ma obowiązek w ciągu 7 dni oznakować takie zwierzę duplikatem kolczyka.

Nowe zasady znakowania zwierząt wprowadzają również obowiązek tatuowania zwierząt w przypadku, gdy są one przeniesione do innego stada niż stado urodzenia i przebywają w nim powyżej 30 dni. Tatuowanie świń to jednak niejedyny obowiązek hodowców. W myśl nowych przepisów muszą oni zgłaszać do ARiMR każdą zmianę liczebności zwierząt w stadzie. Zgłoszenie powinno znaleźć się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu maksymalnie 7 dni. Zgłoszeniu podlegają takie sytuacje, jak ubój zwierząt gospodarskich oraz przywóz zwierząt z państw członkowskich lub z państw trzecich. Jedynym wyjątkiem, gdy hodowca nie ma obowiązku dokonać zgłoszenia w ciągu 7 dni pomimo zmiany liczebności zwierząt w stadzie, jest urodzenie się zwierzęcia na terenie siedziby stada.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje również zgłoszenia dotyczące wystąpienia w siedzibie stada chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania. W tym przypadku hodowca ma na zgłoszenie zaledwie 24 godziny.

 

Comments are closed here.