RolnikON

Agrotechnika

Przechowywanie ziarna zbóż

07/08/2017

Uzyskanie plonu wysokiej jakości zależy od wielu czynników np. właściwej uprawy, nawożenia, ochrony roślin czy warunków pogodowych. Ważną funkcję pełni także zabezpieczenie przechowywanych ziaren zbóż w odpowiednio przystosowanych obiektach. Zebrany materiał powinien odznaczać się właściwymi parametrami: posiadać odpowiednią wilgotność, być czysty i wolny od szkodników.

O czym powinniśmy pamiętać zwożąc ziarno z pola?

Czyszczenie

Zebrany plon nie jest w całości pozbawiony zanieczyszczeń. Może zawierać pozostałości chwastów, kamieni, piachu, szkodników itp., co prowadzi do spadku efektywności procesu suszenia. Taki materiał musi zostać poddany czyszczeniu. Do tego procesu służą różnego rodzaju urządzenia. Należy pamiętać o stosowaniu ochrony oczu oraz dróg oddechowych przed zapyleniem podczas wykonywania tego procesu. Ilość zanieczyszczeń w zebranym plonie nie powinna przekraczać 12%, w tym materiału obcego 3%. W ten sposób ziarno zabezpiecza się przed samozagrzewaniem oraz wzrostem wilgotności.

Dosuszanie

Ważnym parametrem określającym jakość ziarna jest jego wilgotność. Powinna wynosić ona nie więcej niż 14-14,5%. W razie wyższej wilgotności materiał należy dosuszyć w suszarni lub przewiewnym pomieszczeniu wykonując szuflowanie. Dosuszanie ziarna obniża ryzyko pojawiania się szkodników oraz chorób grzybowych.

Miejsca przechowywania

Są nimi magazyny, które powinni być zlokalizowane na terenach suchych, o niskim poziomie wód gruntowych oraz łatwym dojazdem dla pojazdów.

Największą popularnością w przechowywaniu plonu cieszą się silosy zbożowe. Gwarantują równomierny przepływ powietrza, zabezpieczenie przed gryzoniami i szkodnikami oraz możliwość dosuszania ziarna, a także ochronę przeciwpożarową. Dodatkowo umożliwiają pełną mechanizację prac rozładunkowo-załadowczych oraz zapewniają wentylację. Należy nieustannie monitorować poziom wilgotności oraz temperatury w silosie, aby uniknąć rozprzestrzenienia mikroorganizmów.

Magazyny podłogowe służą do składowania ziarna luzem, w przegrodach lub komorach. Na wyposażeniu magazynu powinny znaleźć się urządzenia do rozładunku i załadunku zebranego materiału. Podłoga w takich obiektach jest szczelinowa. Magazyny wielkopowierzchniowe umożliwiają swobodny wjazd maszyn rolniczych wraz z zebranym plonem. Należy jednak zabezpieczać pomieszczenia przed gryzoniami i innymi szkodnikami.

Metody przechowywania ziarna w zależności od konserwacji:

-w stanie suchym (przy wilgotności 14% i temperaturze 10-17°C)

-w stanie schłodzonym (5-10°C)

-zakiszone (przy wilgotności powyżej 22%)

-w hermetycznie zamkniętych zbiornikach

-zakonserwowane środkami chemicznymi

Comments are closed here.