RolnikON

aktualności

Wycinka drzew – nowe przepisy

09/06/2017

Od 17 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Dotychczasowe miały wiele nieścisłości, co w konsekwencji przyczyniło się do wycinku wielu drzew. Co wnoszą nowe, zaostrzone już przepisy?

Dotychczas dość liberalne prawo zezwalało na wycinkę drzew, bez względu na obwód, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania do odpowiedniego urzędu.

Od 17 czerwca br. zaczną obowiązywać nowe zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew.  Co się zmieniło?

Pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś wytnie na swojej posesji drzewa i nie zgłosi tego jako wycinkę pod działalność, a następnie w przeciągu 5 lat od tego rozpocznie na danej posesji działalność gospodarczą, będzie musiał uiścić opłatę według stawek za wycinkę drzew pod cel przemysłowy.

Druga sprawa. Teraz należy pamiętać o zgłoszeniu chęci wycinki drzew do odpowiedniego urzędu.  Co ciekawe, należy to zrobić grubo przed terminem. Po zgłoszeniu, do urzędu, pracownik będzie musiał w przeciągu 21 dni, dokonać inspekcji nieruchomości i drzewa do usunięcia. Kolejne 2 tygodnie urząd będzie miał na ewentualne wydanie braku pozwolenia na wycinkę. Jednak nasuwa się pytanie: kiedy urzędnik może wydać zakaz? Przede wszystkim, kiedy drzewo na nieruchomości wpisane jest do rejestru zabytków, znajduje się na terenie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jako teren zielony) lub na terenie objętym różnymi formami ochrony przyrody. Drzewo nie może zostać także ścięte kiedy jest uważane za cenne przyrodniczo lub jest tzw. drzewem pomnikowym.

Obywatele mają obowiązek zgłosić chęć wycinki drzew jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  •  80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego czy klonu srebrzystego
  •  65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
  • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Co jeśli się pokusimy na wycięcie drzewa bez zgłoszenia? Oczywiście czekają nas wysokie kary. Nowelizacja ustawy przewiduje karę w wysokości 500 zł za każdy centymetr obwodu wyciętego drzewa. Nie jest to jednak ostatnie słowo powiedziane przez Ministerstwo. W lipcu prawdopodobnie stawki jeszcze wzrosną!

Comments are closed here.