RolnikON

aktualności

Wyjazd studyjny: Trufle – nabór

09/06/2017
Ważna informacja

Data aktualizacji: 10/09/2019
W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń z grupy docelowej osób do 35 lat, informujemy o wznowieniu naboru uczestników na wyjazd studyjny od dnia dzisiejszego tj. 10 września 2019 r. z tej grupy.

Data aktualizacji: 06/09/2019
W związku z niezależnymi od Organizatorów trudnościami logistycznymi, informujemy, że zmianie uległ termin wyjazdu studyjnego z 14-19 września 2019 r., na 16-21 września 2019 r.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

Data aktualizacji: 03/09/2019
W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń z grupy docelowej, w tym przede wszystkim osób w wieku do 35 lat, informujemy o wznowieniu naboru uczestników na wyjazd studyjny od dnia dzisiejszego tj. 3 września 2019 r. od godz. 10.00 do piątku tj. 6 września 2019 r. do godz. 10.00

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Uprawa i przetwórstwo trufli szansą na konkurencyjność małych gospodarstw rolnych”, który odbędzie się w terminie 14-19.09.2019 r. we Włoszech.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  30 mieszkańców obszarów wiejskich województw: śląskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym min. 15 osób w wieku do 35 lat. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy know-how z zakresu innowacyjnej uprawy i przetwórstwa trufli pomiędzy 30 mieszkańcami obszarów wiejskich województw śląskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym min. 15 w wieku do 35 lat, zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu tej wiedzy.

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. Prelekcja „Działanie Współpraca oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; wizyta w gospodarstwie produkującym trufle jako gałąź dodatkową prowadzonym przez młodego rolnika (gospodarstwo edukacyjne); wizyta w gospodarstwie produkującym trufle (metodą tradycyjną) wraz z przetwórstwem; prelekcja z wizytą w gospodarstwie w Citta di Castello- „Porównanie warunków uprawy trufli w Polsce i we Włoszech”; prelekcja połączona z wizytą w „Szkole trufli” w Citta di Castello „Opłacalność produkcji trufli – porównanie Polski i Włoch”, spotkanie z przedstawicielami Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu w Perugii – „Transfer wiedzy i nowych technologii – rola nauki w rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych upraw na przykładzie uprawy trufli”.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat – innowacyjnej uprawy trufli i jej przetwórstwa,  know-how nt. uprawy trufli i ich przetwórstwa, działania „Współpraca” i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe – wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw,  intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe studyjnym proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00 do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com do 1 września 2019 r.

Dokładne informacje dotyczące wyjazdu zostaną podane uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłoni zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Program wyjazdu

Comments are closed here.