RolnikON

Tężyczka pastwiskowa

03/03/2017

Tężyczka pastwiskowa to choroba występująca w wyniku zaburzeń materii, która obniża ilości magnezu we krwi.

Choroba ta dotyka głównie krów wypasanych na pastwiskach wiosną. Rośliny dopiero zaczynają się rozwijać i zawierają niewiele składników pokarmowych, w tym cennego magnezu. Tężyczka może wystąpić także u zwierząt spasanych sianem, sianokiszonką pochodzącą z łąk ubogich w pierwiastki.

Czynniki sprzyjające (m.in.):

 • wysoka mleczność
 • wiek, podatność na stres
 • gleba, na której jest pastwisko/łąka (rodzaj gleby)
 • skład runi
 • nadmierne nawożenie azotem i potasem
 • termin wypasu i koszenia traw
 • klimat

 Jakie są objawy?

 • spadek apetytu
 • spadek produkcji mleka
 • izolacja od grupy

Jak leczyć?

 • zastrzyki z magnesu oraz wapnia
 • wyeliminowanie siana/sianokiszonki, które mogły spowodować tężyczkę
 • stosowanie dodatków zawierających magnez

Jak zapobiegać?

 • stosowanie na pastwiska/łąki nawozów zasobnych w magnez
 • dbanie o to, aby w składzie runi znajdowała się koniczyna
 • łagodne przechodzenie z chowu zamkniętego do pastwiskowego i stosowanie w żywieniu dodatków bogatych w magnez

Tężyczka pastwiskowa to choroba, która przynosi spore starty w stadzie, od spadku wydajności aż po zgony. Z tego też względu bardzo ważne jest zapobieganie chorobie niż samo jej leczenie.

Comments are closed here.