RolnikON

Studnie

28/02/2017

Woda w gospodarstwie rolnym spełnia wiele kluczowych funkcji dzięki, którym możliwe jest normalne funkcjonowanie pod każdym względem. W produkcji zwierzęcej, osobniki, mające stały dostęp do wody charakteryzują się szybszym przyrostem masy ciała, w porównaniu do tych pojonych 2-3 razy dziennie. Dla trzody jest to różnica 14-18% a u bydła 8%.

Woda przeznaczona do pojenia zwierząt powinna być czyta, bezbarwna, bezwonna, wolna od zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych, bakterii czy wirusów. Dopuszczane są jednak pewne odstępstwa co do zawartości szkodliwych składników fizycznych, chemicznych i biologicznych, które określone są w normach.

Gospodarstwa posiadające zwierzęta, lub system nawadniania pól, potrzebują dużych ilości wody, co za tym idzie zwiększa to koszt produkcji. Najlepszym rozwiązaniem, jest woda pozyskiwana głębi ziemi – tzw. woda podziemne, do których służą studnie kopane, wiercone i wbijane.

Studnie kopane, najpopularniejsze w polskich gospodarstwach od dawna. Budowane są najczęściej z betonowych kręgów. Najczęściej głębokość sięga około 15 metrów. Niestety często zdarzają się zamulenia dna studni, które trzeba usunąć.

Studnie wbijane – zwane abisyńskimi. Ich głębokość sięga kilkunastu metrów i wykonuje się ją ze stalowych rur o średnicy od 25 do 75 mm. Dolna część rury, zaopatrzona jest w siatkę filtrującą, oraz spiralnym stożkiem, ułatwiającej wbijanie rur. Do wydobywania w tym przypadku używana jest ręczna pompa tłokowa. Aby zamontować studnię głębinową należy spełnić kilka warunków: występowanie piaszczystej lub żwirowej warstwy wodonośnej  o miąższości nie mniejszej niż 1,5 m oraz zaleganie lustra wody nie niżej niż 6 m.

Studnie wiercone – stosuję się do wód zalegających na głębokości kilkunastu metrów. W momencie wiercenia otwory studziennego, wprowadzane są stalowe rury, łączne ze sobą za pomocą gwintu. Na końcu, tak jak w przypadku studni wbijanych, znajduje się filtr, zbudowany z rury perforowanej, okrytej siateczką miedzianą. Obudowę studni stanowi szyb, w którym zainstalowane są urządzenia techniczne.

Comments are closed here.