RolnikON

Agrotechnika

Stan odżywienia rośliny

01/08/2017

To czy roślinie dostarcza się odpowiednią ilość składników pokarmowych można określić za pomocą kilku charakterystycznych wskaźników jak szybkość wzrostu, wyprodukowania biomasy oraz ilość plonu.  Dla rolników, najłatwiej stan odżywiania roślin można określić na podstawie szybkości jej wzrostu oraz wyprodukowanej biomasy. Ocenę części nadziemnej można odnieść także do określonej fazy rozwojowej rośliny, nazywanej fazą wskaźnikową.

Reakcję między dostarczonym roślinie pierwiastkiem do danego organu wskaźnikowego, a wielkością wytworzonej w fazie krytycznej biomasy opisywane jest w 5 grupach odżywienia:

  • Głęboki niedobór
  • Niedobór
  • Odżywienie optymalne
  • Odżywianie luksusowe
  • Nadmiar toksyczny

Głęboki niedobór

Niedobór pierwiastków wpływa na wszelkie procesy biochemiczne, które zachodzą w roślinie. Efektem takie stanu jest zahamowanie wzrostu, wytwarzanie mniejszego plonu oraz pogorszenie jego jakości.

Niedobór

To stan, w którym tkanki lub organy rośliny mają nie mogą pobrać odpowiedniej ilości jednego lub kilku pierwiastków. Niedobór przyczynia się do zakłócenia niektórych reakcji metabolicznych, w wyniku których następuje pogorszenie plonu. Na ogół symptomy niedoboru są niewidoczne, dopiero po poddaniu analizie chemicznej rośliny, można określić nie tylko czego brakuje, ale także reakcje pomiędzy nimi. Stan niedoboru, wynika najczęściej ze złego zbilansowania kluczowych makroelementów jak N, P, K, S i Mg oraz mikroelementów.

Optimum

Stan, który pozwala roślinie osiągnąć maksymalną wydajność procesów metabolicznych.W praktyce optimum, to minimalna ilość składników pokarmowych, które należy dostarczyć roślinie do osiągnięcia maksymalnej masy.

Luksusowe odżywianie

Jest to ilość składników pokarmowych, które przekraczają potrzeby rośliny, ale bez negatywnego wpływu wzrost rośliny. Efektem nadmiernego pobierania może być zahamowanie wzrostu, ale w niedużym stopniu a także pogorszenie jakości plonu (np. azot).

Toksyczna ilość

Nadmiar składników wpływa negatywnie na rozwój rośliny. Taki stan przyczynia się do spowolnienia wzrostu a także do obumarcia rośliny. Toksyczne pierwiastki to głównie mikroelementy. Na przykład, na kwaśnych glebach występuje toksyczna ilość glinu lub manganu.

Przykłady wrażliwości roślin na dwa mikroelementy:

Comments are closed here.