RolnikON

Schładzanie mleka

13/03/2017

Mleko bezpośrednio po doju ma temperaturę około 36ºC, co sprzyja bardzo szybkiemu rozwojowi bakterii. Aby zachować w pełni wartości odżywcze i technologiczne, mleko powinno zostać poddane schładzaniu jak najszybciej, aby nie dopuścić do psucia się i kiśnięcia.

Przyjmuje się, że aby mleko posiadało jak najlepszą jakość powinno zostać schłodzone maksymalnie w 2 godziny po doju do temperatury poniżej 4 ºC. Aby osiągnąć takie parametry bardzo ważne jest, aby urządzenie do schładzania było w 100% sprawne, gdyż każdy defekt nie pozwoli osiągnąć tak niskiej temperatury.

Najprostszą metodą chłodzenia mleka jest woda. Musi ona mieć jednak temperaturę niższą od mleka. Z tego też względu powinna być stale wymieniana aby mogła chłodzić. Przyjmuje się, że na wystudzenie 1 litra mleka potrzeba około 12 litrów bieżącej wody. Dodatkowo, mleko powinno być mieszane. Metoda ta jest kosztowana.

W przypadku gospodarstw produkujących dziennie setki litrów mleka chłodzenie mleka za pomocą wody bieżącej jest po prostu niewykonalne. Z tego też powodu, najpopularniejsze są chłodziarki. Obudowa wykonana jest z podwójnej ścianki, między którymi przemieszcza się skroplony czynnik chłodzący taki jak np. freon. Chłodziarka wyposażona jest w mieszało, którego częstość działania dostosowana do ilości surowca, oraz termostat regulujący temperaturę zarówno mleka jak i płynu między ściankami. Całe urządzenie wykonane jest z elementów ogumionych, nierdzewnych, odpornych na mycie i dezynfekcję.

Chłodziarka powinna być myta po każdym odbiorze mleka, w celu ograniczenia namnażania się niepożądanej mikroflory bakteryjnej.

Dodatkowo, w związku z tym, że z każdego ochłodzonego litra mleka, uzyskuje się około 117 kJ energii, można to wykorzystać do podgrzewania wody. W tym celu stosuje się specjalne urządzenia nazywane też pompami ciepła. Polega to na transformacji ciepła z niższego poziomu energetycznego na wyższy poziom kosztem wkładu pracy mechanicznej, ciepła lub energii elektrycznej. Ze schłodzenia 1 l mleka można podgrzać 1 l wody do temperatury 45 ºC.

Comments are closed here.