RolnikON

fotoblog

Pszenżyto

03/10/2018

Pszenżyto jest stosunkowo młodym gatunkiem zbóż. Pierwsze płodne mieszańce odkryto w 1889 roku. W Polsce pierwszą odmianę pszenżyta o nazwie ‘Lasko’ wyhodowano w 1982, i to ona jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną w uprawie na świecie. Według danych z 2014 roku, dotyczących produkcji tego zboża na świecie, to Polska znajdowała się na pierwszym miejscu z ilością 5246 tys. ton.

_____

Fot. Agaszka Fotografia | agaszkafotografia.pl

Comments are closed here.